Kultūras pasākumi

« Decembris 2021 »
POTCPkSSv
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Mazā vēstures stunda. Mērsrags 1978.gadā

Martā jau apkopoti rajona kinoamatieru skates rezultāti, kur atkal atzīstami startējis Mērsraga kinoamatieris Uldis Lapiņš ar multiplikācijas filmu “Tik dēļ jums”, iegūstot 2.vietu. Esiet redzējuši šo multfilmu? Pašās mazliet vairāk kā divu minūšu garās filmiņas beigās var redzēt, ka U.Lapiņš to radījis kopā ar mūsu mākslinieku Oskaru Jumtiņu. Savukārt filma “Volga, Volga” togad atzīta par labāko patriotiskās tēmas atspoguļotāju.

Marta sākumā atspoguļoti arī Latvijas zvejnieku galda spēļu spartakiādes rezultāti. Mērsradzniekiem bijis vislabākais rezultāts dambretē.

Aprīlī – komunistiskā talka. Visās rajona saimniecībās talkas dienas sākās ar mītiņiem, tajās tika organizēta arī pārdomāta talcinieku ēdināšana, darba gaitas pēc iespējas ātrāka atspoguļošana un labāko darba veicēju sveikšana. Mērsradznieku jaunā paaudze uzposa kultūras namu un ciema izpildu komitejas ēkas, skolas apkaimi, papildināja ar uzskates līdzekļiem mācību kabinetus, krāva malku skolas šķūnī, absolventu klase pie skolas stādīja kļavas un pīlādžus. Talkas dienas ietvaros darbojās arī preses štābs un pat radiopunkts.

Maijā laikrakstos atkal paldies teikts Mērsraga jauniešu klubam “Bura”, kas labi sadarbojies ar citu piekrastes ciemu jauniešiem, organizējuši interesantas jautro un asprātīgo kluba sacensības ar lieliski sagatavotām komandām un pat skatuves tērpiem. Rajona konkursā, kur vērtēti atpūtas vakari ar augstu uzvedības kultūru, mērsradzniekiem tikusi pirmā vieta. Arī vimpeli “Labākā kultūras iestāde” rajonā atkārtoti saņēmis tieši mūsu direktores I.Vīnertes un pasākumu organizatores D.Krūmiņas vadītais Mērsraga kultūras nams.

Maija beigās mūsu kultūras namā noticis arī pirmais ciema pašdarbnieku festivāls ar nosaukumu “Lai stipra draudzība mūs visus saista!”, tas veltīts VĻKJS 60.gadadienai un XI Vispasaules studentu un jaunatnes festivālam, kas tovasar notika Kubā. Festivālā piedalījās 12 dažādi mērsradznieku pašdarbības kolektīvi – gan vokālie ansambļi, gan jauktais koris, gan darba veterānu deju kolektīvs, gan jauniešu deju kolektīvs, un arī daiļrunātāju kolektīvs, estrādes ansambļa kolektīvs un arī skolēnu deju kolektīvi. Šķita – katrs otrais mērsradznieks ir kāda kolektīva sastāvā, un tur aktīvi darbojas.

Arī rajona deju kolektīvu skatē mērsradzniekiem allaž veicās. Togad – 2.vieta.

Vispār jau kultūras dzīvē zināmas pārmaiņas ieviesa tieši stingrākas prasības pret kultūras darbiniekiem katrā rajona kultūras namā, un arī pret katra ciema bibliotekāriem. Katram bija jāiegūst obligāti vidējā speciālā izglītība. Mērsraga vienīgais mīnuss, bibliotēkas sakarā, tolaik joprojām bija bibliotēkai nepiemērotas telpas. Un tomēr – arī šaurajās telpās pasākumu netrūka. Apspriests kopā ar ciema iedzīvotājiem Regīnas Ezeras stāsts “Ledus iet”, rīkotas tikšanās ar dzejnieci Dz.Žuravsku, bijušas lasītāju konferences par H.Gulbja romānu “Pieneņu laiks”,  plaši iztirzāta E.Lukjanska grāmata “Neuzvarētais”. Lasītāju skaitu kuplināt izdevies tolaik arī Ķūļciema bibliotēkā, kur bibliotēkas pakalpojumus izmantoja vairāk nekā puse no mikrorajonā dzīvojošajām ģimenēm.

Jūnijā divdesmit darba gadus, kas aizvadīti Mērsraga slimnīcā un vēlāk ambulancē, varēja Ilga Mārtinsone, kuras darba gaitas sākušās Talsu slimnīcā. Togad Ilgai nācies nedēļas laikā sagatavot sanitāro kopu rajona sacensībām, kas nemaz nav bijis tik viegli, un tomēr, rezultāts bijis labs – piektā vieta rajonā. Runājot par darba jubilejām, trīs gadu jubileju Mehānisko darbnīcu vadītāja amatā varēja svinēt Aivars Kieksts, kura vadītajā darbnīcā strādāja ap 80 dažādu speciālistu. Starp citu, viņš bija aktīvs arī citās jomās, viena no tām – vadīta 105 komjauniešus kupla saime.

Jūlija sākumā Mērsraga “Kuģniekos” pulcējās meža darbu meistari no visas republikas. Jau par tradīciju kļuvušās Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas un nozares arodbiedrības republikāniskās komitejas rīkotās meža darbinieku profesiju sacensības beidzot notika tieši Mērsragā. Sacentušies arī iecirkņu meistari, bijusi pat motoristu daudzcīņa, šoferu daudzcīņa, bet šoferi – operatori sacentušies pat darbā ar tādām automašīnām kā “Zaķītis” un jā, pat – “Fiskars”. Kungi sacentušies arī, izmantojot krūmgriežus.

Vasarās zvejnieku kolhozs “1.Maijs” kopā ar Mērsraga vidusskolas skolotājiem darīja visu, lai jaunatni sagatavotu darbam, dotu tai nepieciešamo profesionālo orientāciju, iepazīstinot ar dažādām profesijām. Katru gadu vidusskolas skolēnu komanda piedalījās arī republikas skatē “Vai tu mīli jūru?”, kurā dalību apliecina joprojām cilvēku grāmatu plauktos un atvilktnēs iegūlušās nozīmītes ar šo skates nosaukumu. Gatavojoties skatei jeb konkursam, tika veikts liels darbs, lai iemācītu skolēnus pareizi un veikli savērt zivis, ātri un skaisti salāpīt tīklus, pareizi noteikt kuģa kursu, orientēties signalizācijā, veikli sasiet jūrnieku mezglus un apgūt vēl citas zvejnieku darba iemaņas. Notika sacensības arī starp klasēm, lai atlasītu labākos no labākajiem un izveidotu skolas komandu.

Tas bija laiks, kad Mērsraga vidusskolā darbojās arī burātāju, jauno tehniķu un pat jauno zvejnieku pulciņi. Bērniem nekad nebija garlaicīgi, jo vasarās viņus gaidīja arī skolēnu vasaras nometnēs. Protams, dalība nometnē nozīmēja arī darbu kolhoza dārzniecībā, lopbarības biešu ravēšanu, puķu stādīšanu un kopšanu, kā arī darbu zivju apstrādes cehā, bet tas noteikti palīdzēja skolēniem saprast, kas ir disciplīna, atbildība pret veicamo uzdevumu, cieņa pret apkārtējo vidi, kā arī pret pārējiem kolektīvā. Nenoliedzami, tas nozīmēja arī darba iemaņu iegūšanu daudznozaru saimniecībā. Labākie vasaras beigās varēja doties arī kolhoza apmaksātā 3 dienu ekskursijā, piemēram, uz Igaunijas PSR.

2.oktobrī Mērsraga vidusskolas pionieri un komjaunieši pulcējušies Vissavienības radiolīnijā, lai klausītos startu maršam “Mēs, tava uzticīgā maiņa, komjaunatne!”. Bijis pieaicināts arī katras klases darbaudzinātājs, lai kopā ar klases kolektīvu pārspriestu galvenos uzdevumus, kas attiecās uz mācību gada procesiem. 10.klases komjauniešu darbaudzinātājs bija zvejnieku kolhoza “1.Maijs” toreizējais sekretārs Eduards Bidzāns, kura grāmatu “Manas dzīves atmiņas” es katram, kas piedzīvojis, vai vismaz prātojumos vēlas piedzīvot kolhozu laiku, iesaku izlasīt. Skolēni tolaik auga, ne tikai saskarē ar zvejniekiem, bet arī ar lauku mehanizatoriem, agronomiem un brigadieriem. Tas tad arī nereti palīdzēja nākamās profesijas izvēlē. Tādās tikšanās reizēs pie uzslavām tika arī labākie skolēni, un toreiz tādi bija: Zigurds Lasmanis, Baiba Lormane, Inita Lormane, Daina Akmeņkalēja, Antra Kladerfelde u.c.

Rudeņos arī skolotāji tika pie apbalvojumiem par panākumiem mācību un komunistiskās audzināšanas darbā, kā arī par aktīvu sabiedrisko darbu. Pienācās nozīmīte “Teicamnieks tautas izglītības darbā”. 1978.gadā pie tādām tika mūsu vidusskolas skolotājas Milija Baumane un Valida Cīrule, bet Goda rakstu saņēma skolotāja Tija Cerava. Skolotāja Valida Cīrule togad bija arī republikas IV skolotāju kongresa delegāte.

Rudens vienmēr nozīmēja arī ražas novākšanas talkas, kurās aktīvi iesaistījās mūsu vidusskolas skolēni un skolotāju kolektīvs. Visus, kas čakli strādāja ražas novākšanas talkās kolhozā “Lāčplēsis”, arī paēdināja – šefpavāre Alma Martini kopā ar savām palīdzēm Hertu Kronbergu un Bertu Zikmani. Protams, divdesmit pirmajā gadsimtā ir grūti iedomāties, bet tolaik talcinieku pulks sasniedza ap divsimt cilvēku lielu skaitu.

Gada beigās priecīgs notikums M.Plūdoņa Rojas zivju konservu kombināta darbiniekiem un Mērsraga ceha priekšniecei Ainai Ozolai. Šī ceha meistare Anna Španka tikusi pie Latvijas zivrūpniecības apvienības ģenerāldirektora vietnieka pasniegta PSRS Tautas saimniecības sasniegumu izstādes bronzas medaļas.

Savukārt, neapmierinātību iedzīvotājos raisīja akts, ka pēc kapitālā remonta joprojām durvis nebija vērusi ēdnīca, sūdzības laikrakstos lasāmas arī par to, ka Mērsraga sakņu veikalā nav bijis iespējams vajadzīgajā daudzumā iegādāties dārzeņus, lai gan gadu no gada pieaudzis z/k “1.Maijs” dārzniecībā izaudzēto dārzeņu skaits. Lai nu kā, bija arī veikali, par kuriem allaž varēja lasīt un dzirdēt labus vārdus. Kā viens no biežāk pieminētajiem, pavisam noteikti, bija 3.veikals ko vadīja Berta Amsila.

Bet, kā katru gadu, arī 1978.gadā apbalvotas daudzbērnu mātes ar LPSR Augstākās Padomes Prezidija Dekrētu, ordeni, medaļām. Mērsragā pie II pakāpes medaļas “Mātes medaļa” tikusi tolaik 5 bērnu māte Aina Enzele.

Reiz bijusi arī tāda studentu folkloras prakse, kuras ietvaros 1978.gadā tikuši atšifrēti daudzu vietu nosaukumi, tajā skaitā arī Svētmeitas akmens Mērsragā.  Par Svētmeitas akmeni, starp citu, pirmās teikas pierakstījuši Mērsraga skolas skolnieki jau 1930.gadā – Vilis Balodis un Roberts Kadiķis (5.kl.skolnieki toreiz) un Arnolds Feldmanis (4.kl.).

Prieks, ka aizvien turpināt iepazīt Mērsragu kopā ar mani!

Inga Hartika,

Mērsraga TIC vadītāja

#Mērsrags #Mērsragavēsture

FOTO: ilustratīvs, 1978.gada izlaiduma klase, kā tas rakstīts foto aizmugurē 😊