Twitter

Kultūras pasākumi

« Janvāris 2019 »
POTCPkSSv
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Tikšanas Kurzemes tūrisma informācijas sniedzējiem

Tikšanās laikā iepazināmies tuvāk ar interesantiem projektiem, kā “Baltu ceļš” ( Latvija – Lietuva), kura ietvaros tiek apkopoti objekti, kas saistīti ar baltiem.

Kurzemniekiem kuršu tēma, pavisam noteikti, nav sveša, tāpēc iesaistīties aicināt ikviens, informējot gan par moderniem uzņēmumiem, gan par objektiem. Sūtīt informāciju var Kurzemes Plānošanas reģiona Projektu nodaļas vadītājai Aigai Petkevicai: aiga.petkevica@kurzemesregions.lv

Tāpat Tūrisma informācijas centru darbinieki tika iepazīstināti ar vides gidu apmācības projektu Kurzemē (projekts norisinās sadarbībā ar Lietuvu). Tūrisma informācijas centru darbiniekiem radās ideja iesaisīt projekta apmācībās arī kultūrvēsturi, ko vides gidi varētu apgūt.

Kāda ir tūrisma attīstība reģionos un kas ir prioritārās lietas, ko 2018.gadā paveikt:

·        Jāizstrādā plāns par vienotu ceļa norāžu uzstādīšanā visā Latvijā, jo ceļa norādēm jābūt tūristiem draudzīgām, tām jāinformē ceļotājus arī par tuvākajiem DUS un naktsmītnēm

·        Jāizstrādā vienotas Latvijas ceļu kartes, kurās būtu atspoguļojums arī pa reģioniem

·        Jāveic izmaiņas ceļu shēmā, atceroties par kultūrvēsturiskajiem objektiem jeb tūrismā izmantojamajiem ceļiem, kā Māras ceļš, lībiešu ceļš, lai būtu saprotams, kur šādi ceļi sākas, kurp tie ved un kur noslēdzas

·        Jāmeklē risinājumi arī brūno ceļa zīmju uzstādīšanā, konkrētāk – zīmes būtu jāsaskaņo ar pašvaldību, kas apstiprinātu, vai konkrētā zīme būs tiešām tūrisma objekta zīme, jo nereti gadās, ka zīme, kas piemērojama tūrisma objektiem, tomēr ved uz naktsmītni

Būs arī jaunumi Kurzemes tūrismā!

1.      Jauna, kopīgi izstrādāta Kurzemes tūrisma karte

2.      Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2018” (tajā būs arī jauni bukletu stendi)

3.      Citādāks apceļošanas akcijas “Apceļo Kurzemi” buklets, kuram pirmo zīmodziņu varēs dabūt tieši “Balttoru 2018” izstādē

4.      Kurzemes svētku, jaunumu apkopojums par 2018.gadu (papildināt var, sūtot uz visitkurzeme@gmail.com)

5.      Piektais Latvijas tūrisma informācijas tirgus Preiļos aprīļa beigās. Tajā būs arī atsevišķs Kurzemes stends

6.      Brīvdabas muzeja Amatnieku gadatirgus (2.-3.jūnijā)

7.      Rīgas pilsētas svētki – 17.-19.augustā, kur arī Kurzemes Tūrisma informācijas sniedzēji aicināti piedalīties

8.      Meklējam žurnālistu, tūroperatoru Kurzemē kā mūsu pasākumu dalībnieku un informācijas atspoguļotāju

9.      Gatavojamies konferencei – apmācībām uzņēmējiem 22.aprīlī Liepājā

10.   Turpinām darbu pie Pārgājienu maršruta (Jūrtaka) izstrādes, jauno bukletu gaidot. Pirmā tikšanās jau 14.februārī.

11.   Rosinām uz diskusijām ar jauniešiem par tūrismu Kurzemē

12.   Izmaiņas kvalitātes balvas “Lielais Jēkabs” nominācijās, klāt liekot jaunu “Dižais starts”, kur nominēt varēs gan jaunās naktsmītnes, gan citus jaunos tūrisma pakalpojuma sniedzējus

13.   Kopīgi papildināsim Kurzeme.lv mājaslapu, sūtot sev aktuālās izmaiņas uz visitkurzeme@gmail.com

14.   Aicinām kopīgi reklamēt savus tūrisma objektus, skaistākās vietas, liekot klāt pie foto ne tikai haštagu ar vietas nosaukumu (#mērsrags), bet arī pievienojot reģiona haštagu  - #visitkurzeme sociālajos tīklos

15.   Taps arī jauns izdevums “Kurzeme ģimenēm ar bērniem”, kurā būs 45-50 ģimenēm ar bērniem draudzīgi objekti. Lai tajā tiktu iekļauti Kurzemē esoši objekti, jāatceras, ka runa šoreiz nav par muzejiem, kuru repertuārs sevī ietver pedagoģisko novirzi. Katrs savus objektus var iesūtīt, norādot konkrētu vecuma kategoriju bērniem, kam objekta piedāvājums varētu būt saistošs

16.   Būs arī jauns izdevums “Kurzemes ziņu lapa”, kurā tiks atspoguļota KTA darbība, paveiktais, jaunumi tūrismā utml.

Šogad vairāk pieturēsimies arī industriālā mantojuma tēmai, kuras ietvaros taps jauns industriālā mantojuma maršruts ar 60 objektiem. Mērsragam visaktuālākā varētu būt Virtuālā tūre par piecām tematikām: dzirnavas, bijušās ražotnes, bijušo dzelzceļu līniju objekti, kā arī ūdenstorņi un bākas.

Inga Dzērve