Twitter

Kultūras pasākumi

« Augusts 2018 »
POTCPkSSv
30
31
1
2
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
3
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
4
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
4. augusts 19:00 - 20:00
Filma "Blēži"- 4.augustā
5
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
6
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
7
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
8
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
9
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
10
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
11
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
11. augusts 12:00 - 12. augusts 03:00
Mērsraga novada svētki 2018
12
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
11. augusts 12:00 - 12. augusts 03:00
Mērsraga novada svētki 2018
12. augusts 10:00 - 11:00
Kapu svētki Mērsraga kapos - 12.augustā
13
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
14
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
15
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
16
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
17
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
18
19
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
20
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
21
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
22
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
23
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
24
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
25
26
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
26. augusts 10:00 - 12:00
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 2018
26. augusts 12:00 - 14:00
Mērsraga kausa izcīņa galda tenisā
27
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
28
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
29
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
30
2. augusts 08:47 - 31. augusts 08:47
Mērsraga Tautas namā izstāde "KOKI"
31
1
2

Pieredzes apmaiņas vizīte Lietuvā 2017.gada 27.-28. septembrī. Dalībnieku secinājumi

LATLIT projekta Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen) ietvaros Mērsraga Informācijas centrs kopā ar citiem tūrisma nozares pārstāvjiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu, lai gūtu priekšstatu par dabas tūrisma pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pieredzes apmaiņas brauciena noslēgumā dalījāmies arī secinājumos, par to apkopošanu paldies vēlamies īpaši teikt UniGreen projekta vadītājai Alisei Lūsei!

1.     Vizīte ļāva iepazīt gan Lietuvas labos, gan sliktos piemērus dabas objektu pieejamības nodrošināšanā. Kā labie piemēri jāatzīmē Cilvēku ar īpašām vajadzībām centrs Monciškes Palangā un Ventes raga Ornitoloģiskā stacija Nemunas Deltas Reģionālajā parkā. Savukārt citi apskatītie objekti ļāva kritiski vērtēt, kas izdarīts nepareizi un kādi uzlabojumi būtu jāveic minēto dabas objektu pieejamības veicināšanai.

2.     Vairākiem no citiem apskatītajiem dabas objektiem ir nodrošināta pieejamība, piemēram, Šeirės takai Žemaitijas Nacionālajā parkā, jūras krasta skatu platformai Piejūras Reģionālajā parkā, taču atsevišķi uzlabojumi tomēr būtu ieteicami, tādi kā, piemēram, taku uzlabojumu darbi – pamatnes uzbēruma izlīdzināšana atsevišķās vietās vai takas pagarinājuma izbūve piekļuves nodrošināšanai jūras krastam.

3.     Vairākiem no apskatītajiem dabas objektiem ir nodrošināta daļēja pieejamība, piemēram, Olandu kepures skardis takai, kur cilvēki ratiņkrēslos var izmantot taku, tomēr būtu nepieciešams pavadonis, jo atsevišķās vietās laipu pamatnē tika novērotas pārāk lielas šķirbas, kas apgrūtina attiecīgā takas posma izbraukšanu.

4.     Medinis Lentu takas Salantai Reģionālajā parkā kalpoja par labu piemēru tam, cik svarīgs ir taku uzturēšanas jautājums. Taka tika izbūvēta 2008./2009.gadā kā pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Diemžēl uz šo brīdi, uzturēšanas līdzekļu trūkuma dēļ, takas pamatne ir nolietojusies, dēļi ir nestabili, atsevišķi dēļi ir saplīsuši vai sapuvuši, līdz ar to taka šobrīd vairs nav uzskatāma par pielāgotu izmantošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un tās rekonstrukcija prasīs nozīmīgus ieguldījumus. Veidojot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pielāgotas dabas takas, pašvaldībām un parku administrācijām jāņem vērā, ka šādu taku uzturēšana arī prasa nozīmīgus papildu resursus un darbu (piem., zāles pļaušana, lapu novākšana, nolietojušos taku posmu atjaunošana utml.). No apmeklētajiem parkiem vienīgi Žemaitijas Nacionālajā parkā ir atsevišķi objekti, par kuru apmeklēšanu tiek iekasēta samaksa, kas ļauj zināmu daļu līdzekļu novirzīt uzturēšanai. Pārējo apmeklēto parku budžetu sastāda, galvenokārt, tikai valsts piešķirtie līdzekļi, kas, lielākoties, paredzēti tikai pamata darbinieku algu samaksai un nav pietiekami, lai tos novirzītu dabas objektu uzturēšanas un atjaunošanas darbiem.

5.     Apmeklētajos dabas parkos dalībnieki novēroja daudz atkritumu un maz atkritumu konteineru, kas acīmredzami arī saistīts ar taku uzturēšanas līdzekļu trūkumu.

6.     Atsevišķos Lietuvas reģionālajos dabas parkos joprojām trūkst pilnīgas izpratnes par to, kas ir dabas tūrisma pieejamība un trūkst vienotu vadlīniju vides pieejamības nodrošināšanas pamatprasībām.

7.     Veidojot dabas taku vai citu objektu, jāpieaicina nevalstisko organizāciju un citu institūciju pārstāvji, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai diskutētu par labākajām konkrētā objekta izveides opcijām un sniegtu iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izmēģināt to, vai pieejamība konkrētajam objektam ir atbilstoša. Tikai ar šādu institūciju un cilvēku padomu ir iespējams rast labākos risinājumus.

8.     Kā labā prakse jāatzīmē Cilvēku ar īpašām vajadzībām centra Monciškes sniegtie pakalpojumi, piemēram, speciālā transporta nodrošināšana apmeklētājiem, iespēja saņemt centra piedāvātos ratiņkrēslus un palīga pakalpojumus, apmācību nodrošināšana.

9.     Kā labā prakse jāatzīmē pārvietojamās tualetes, kas Lietuvas parkos, vairumā gadījumu, ir pielāgotas lietošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

10.  Kā labā prakse jāatzīmē arī ūdens tūrisma infrastruktūra. Vizītes dalībniekiem bija iespēja pārliecināties par Kretingas rajonā uzstādītajām zīmēm Minijas upes krastā, kas bija stabilas gan no infrastruktūras uzstādīšanas viedokļa (kalpo jau 3 gadus), gan skaidri saprotamas laivotājiem, sniedzot norādes par pieturvietām, km skaitu, atļautajām darbībām pieturvietā (piem., vai ir atļauts dedzināt ugunskurus).

11.  Cilvēku ar īpašām vajadzībām centra Monciškes pārstāve norādīja, ka ir grūtības piesaistīt būvniekus, jo vides pieejamības nodrošināšanai nepieciešami specifiskāki būvniecības risinājumi, kas vairumā gadījumu būvniekiem nav izdevīgi, jo prasa papildus resursus – gan darbu, gan naudas līdzekļus.

12.  Apmeklētajos Lietuvas parkos dabas tūrisma pieejamība šobrīd, galvenokārt, vērsta pamatā uz vienu virzienu – pieejamības veicināšanu cilvēkiem ratiņkrēslos. Nevienā no apmeklētajiem objektiem (izņemot Ornitoloģiskās stacijas apkaimi Ventes ragā) netika novērota informācijas pieejamība, piemēram, Braila rakstā vai audio ierakstu veidā. Tomēr Žemaitijas Nacionālajā parkā ir plānots izvietot informāciju Braila rakstā pie skatu platformas Plateļu ezera krastā.

13.  No apmeklētajiem parkiem tikai Žemaitijas Nacionālajā parkā ir izvietoti infrasarkano staru vai paklāja tipa apmeklētāju skaitītāji. Pārējos parkos uzskaite notiek apmeklētāju centros, taču lietuviešu partneri šobrīd neveic apmeklētāju uzskaiti tieši attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. To būtu ieteicams darīt, lai iegūtu informāciju par šādu apmeklētāju skaitu konkrētajā takā vai citā dabas objektā reģionā, kas tālāk būtu izmantojama apmeklētāju plūsmas analīzei, kā arī noderētu citu dabas objektu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā.

Uz tikšanos nākamajā reizē!

‌Inga Dzērve un Evita Albano