Kultūras pasākumi

« Aprīlis 2021 »
POTCPkSSv
29
30
31
1
2
3
4
4. aprīlis 08:14 - 6. aprīlis 08:14
Priecīgas Lieldienas!
5
4. aprīlis 08:14 - 6. aprīlis 08:14
Priecīgas Lieldienas!
6
4. aprīlis 08:14 - 6. aprīlis 08:14
Priecīgas Lieldienas!
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
21
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
22
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
23
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
24
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
25
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
26
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
27
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
28
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
29
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
30
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
1
2

Mazā vēstures stunda. Mērsrags 1982.gadā

Lai gan šķita, kopš zvejniecības uzplaukuma bija pagājis zināms laiks, un visu laiku nebija iespējams noturēt pagājušo līmeni, mērsradznieki, šajā ziņā, bija nepiekāpīgi, un darbs turpinājās ar pilnu jaudu.

Pilngadibas_sv_1982.jpg8izlaiduma.11.kl.1982.jpg11izlaiduma 8a8b. 1982..jpg

Vietējā zvejā togad kā viena no labākajām bijusi Voldemāra Andresona kuģa komanda, gada plāns jau jūlijā ticis izpildīts arī kapteiņa Haralda Vahera komandai, Kārļa Spades komandai. Vietējā zvejā labi veicies arī 4 prezervu ražošanas kuģiem, ko vadīja Rūdolfs Enzelis, Kārlis Balodis, Ēriks Skuja un Gunārs Krīgers. Ekspedīcijas zvejā pirmais plānu, kā allaž, izpildījis Anatolija Ļeņa vadītais VZTR-9024. Nezinu, vai esmu iepriekšējos rakstos minējusi, ka kuģa nosaukums ir ne vien skaitļi, bet arī vārds – “Taimiņš”. Tad nu, katram gadījumam, atkārtošos. Anatolija Ļeņa komandā nekad neturējās tādi, kas nevēlējās strādāt, drīzāk, komandas panākumu pamatā bija Anatolija paša vairāk kā 20 gadus lielā pieredze Atlantijas zvejā, zvejnieka intuīcija un nemainīgais komandas kodols. Komandā bija gan Harijs Pakavs, gan elektriķis Andrejs Kalniņš, un arī pirmais vecākais palīgs Jānis Bērziņš, traļmeistars Ivans Bužinskis. Pat ēdienu gatavojis kopš 1967.gada viens un tas pats cilvēks - Mihails Šumļas.

Par panākumiem darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā ar rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas Goda rakstu apbalvota mūsu kolhoza kultūras darba organizatore Daina Krūmiņa. Sabiedrisko pienākumu netrūka arī zvejnieku kolhoza “1.Maijs” partijas pirmorganizācijas zvejniecības nozares ceha organizācijas biroja loceklei, konservu aizvākotājai Veltai Erķei, kas bija arī kolhoza arodkomitejas locekle, zivapstrādes kompleksa ceha komitejas priekšsēdētāja. Kādā intervijā “Padomju karogā” Velta pauda ne vien prieku par saviem dēliem, kas izaudzināti, bet arī par pirmo mazmeitiņu, kas nesen bija dzimusi.

“Padomju karoga” slejā “Fotoobjektīvā labākie” nokļuva ne tikai tie, kas devās jūrā, bet arī pārējie, kas ar panākumiem strādāja zvejnieku kolhozā “1.Maijs”. Tā, arī Anna Kocere, kas uz to laiku bija vecākā tīklu ceha strādniece. Erna Lunde, ilggadējā ceha vadītāja bija devusies pensijā, un viņas vietā cehu vadīja Valērijs Polkovņiks. Annai Kocerei bija zināmi visi kolhoza zivju traļi, visi kuģi un arī cilvēki, kas uz tiem strādāja. Vēl viena tīklu ceha ilggadējā strādniece bija Vilma Gintere.

Tāpat augsts darba ražīgums, apzinīgums, nevainojama produkcijas kvalitāte raksturoja konservu līnijas pakotāju Annu Rudzīti. Bet zivju apstrādes kompleksa vadītājas Ilzes Fībigas vārds bija lasāms patiešām bieži ne vien laikrakstos, bet arī Goda rakstos un citās atzinībās. Kā nu ne – viņa teicami organizēja darbu ne vien Mērsragā, bet arī Upesgrīvas zivju apstrādes cehā. Nevar nepieminēt arī vienu no tā laika labākajām zivju apstrādes ceha meistarēm – Māru Veržbilovsku. Arī par aizrautīgo kinoamatieri – zivju apstrādes daļas vadītāju Uldi Lapiņu daudz esmu rakstījusi.

Ar PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu par panākumiem, kas gūti, pildot gada plānu un sociālistiskās sacensības, togad apbalvota mūsu kolhoza zivju apstrādātāja Valda Jansone – ar ordeni “Goda zīme”, kā arī zvejnieku kolhoza “1.Maijs” zvejas seinera mehāniķis Valdis Toms – ar medaļu “Par izcilu darbu”.

Labi veicās ne vien darbā, bet arī sabiedriskajā dzīvē. Rajona deju kolektīvu skatē mērsradzniekiem – otrā vieta, bet Mērsraga dramatiskais kolektīvs paguva pat iestudēt V.Konstantinova un B.Racera komēdiju “Vasarnīcas laika romāns”. Dramatiskā kolektīva režisore tolaik bija E.Veisberga. Tiesa, jauktais koris gan vairs nepastāvēja.

Pirmo reizi Talsu rajona deju svētki notika nevis Talsos, bet gan Mērsragā. Jūlija pirmajā sestdienā te tikās 13 deju kolektīvi un 5 sieviešu vokālie ansambļi. Svētku gājiens vijās cauri ciemam no skolas uz stadionu. Svētki togad bija veltīti PSRS nodibināšanas 60.gadadienai, tāpēc gājiena priekšgalā plīvojuši visu 15 savienoto republiku karogi. Mērsradznieku vidējās paaudzes deju kolektīvu jau vairāk nekā 30 gadus bija vadījusi Hilda Pūliņa, bet skatītāji varēja vērtēt veselus 3 Mērsraga deju kolektīvus – neskaitot H.Pūliņas vadīto, arī jauniešu un veco ļaužu deju kolektīvus, ko vadīja M.Cēberga un V.Kaulakāne.

Uz tikšanos jau 1983.gadā! 😊

Inga Hartika,

Mērsraga TIC vadītāja

#Mērsrags #Mērsragavēsture

Fotogrāfijās šoreiz 1982.gada izlaidums, kā arī brīži no Pilngadību svinībām