Kultūras pasākumi

« Aprīlis 2021 »
POTCPkSSv
29
30
31
1
2
3
4
4. aprīlis 08:14 - 6. aprīlis 08:14
Priecīgas Lieldienas!
5
4. aprīlis 08:14 - 6. aprīlis 08:14
Priecīgas Lieldienas!
6
4. aprīlis 08:14 - 6. aprīlis 08:14
Priecīgas Lieldienas!
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
21
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
22
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
23
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
24
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
25
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
26
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
27
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
28
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
29
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
30
20. aprīlis 16:00 - 30. aprīlis 16:00
ZOOM seminārs piekrastes tūrisma uzņēmējiem
1
2

Mazā vēstures stunda. Mērsrags 1981.gadā

Liels notikums! Pašā pēdējā 1980.gada mēnesī darbu beidzot sācis mūsu kolhoza jaunais konservu cehs, kur par ceha priekšnieku kļuva Dmitrijs Bute. Jaunajā zivju cehā par zivju apstrādātājiem strādāja: Liene Smetana, Anna Rudzīte, Voldemārs Dzintars, Silvija Riekstiņa, Dzintra Meldere u.c. Kopumā kolektīvs sastāvējis no aptuveni 60 cilvēkiem.

7.izlaidums.1981.g.jpg1981 Dzintra Meldere Padomju karogs 01091981 DKārkluvalka _jpg.jpg

Janvārī upesgrīvnieki varēja lepoties ar pirmstermiņa izpildīto 11.piecgades pirmā mēneša plānu (par godu Latvijas Komunistiskās partijas XXIII kongresam – aut.). Kā čaklākie uzsvērti: “Baltika 1062” kapteinis Kārlis Spāde ar komandu, kapteiņa Kārļa Andersona komanda, Eduarda Zalāna komanda, Sigurda Āboliņa un Alberta Ozola vadītās Rīgas jūras līcī strādājošās kuģu komandas.

16.februārī mērsradzniekus sasniedza skumja ziņa – Kalifornijā miris 22.februārī Mērsragā dzimušais Latvijas armijas kapteinis Ernests Kuškēvičs, gandrīz sasniedzot 92 gadu vecumu.

Martā mūsu vidusskolā notikusi zvejnieku kolhoza “1.Maijs”ceļojošās balvas izcīņa novusā komandām. Pirmā vieta tikusi mērsradzniekiem, otrā – zvejnieku kolhoza “Banga” komandai. Mērsraga novusa sekciju tolaik vadīja J.Siljēvičs.

Kultūras nams ciema dāmas pārsteidzis ar pasākumu, kas veltīts Starptautiskajai Sieviešu dienai. Tā nosaukums bijis – “Jums, sievietes!”. Pasākumu atklājis ciema izpildkomitejas priekšsēdētājs A.Krikauskis, paldies teikts arī ciema aktīvajām sievietēm – E.Zvejniecei, V.Klēverei, D.Krūmiņai, V.Erķei, M.Plūdoņa Rojas zivju konservu kombināta Mērsraga ceha čaklajām darbiniecēm – M.Lasmanei, V.Brunsliepai, Dz.Veinbergai, A.Ozolniecei u.c.

Gatavošanās partijas XXVI kongresam rajona kulbu darbiniekiem nozīmēja svarīgu notikumu – tematisku koncertprogrammu konkursu, kurā otrā vieta tika Mērsraga kultūras namam.

Arī jaunatnes klubs “Bura” joprojām Mērsragā aktīvi darbojās, to vadīja Indulis Romānovs. Kluba vakari veidoti sadarbībā ar Latvijas televīzijas jaunatnes raidījumu redakcijas redaktoru A.Auziņu un Latvijas radio redaktoru V.Ivanovu, bijusi arī sava jaunatnes kluba padome, kurā bijis savs konstruktors – J.Freibergs un radiomontieris – G.Apšinieks.

Rajona skatē Talsu kultūras namā spēkiem mērojušies jauniešu, vidējās un vecākās paaudzes deju kolektīvi. Vidējās paaudzes dejotāju grupā uzvarējuši mērsradznieki. Arī jauniešu kolektīvu vidū mērsradznieki bijuši vieni no labākajiem. Savukārt, rajona koru skatē mērsradzniekiem – trešā vieta.

Maijā mūsu vidusskolā svinēta V.I.Ļeņina pionieru organizācijas nodibināšanas diena. Tie bijuši svētki katrā no septiņiem Andreja Upīša pionieru vienības pulciņiem. Svētkos degts ugunskurs, uz tiem aicināti ne vien bērni, bet arī vecāki, spēlētas spēles, iets kopīgi rotaļās. Tolaik vidusskolas vecākā pionieru vadītāja bijusi M.Aukmane.

Apkopojot sociālistiskās sacensības rezultātus starp Igaunijas PSR zvejnieku kolhozu “Hiiu Kalur”, Tukuma rajona zvejnieku kolhozu “Padomju zvejnieks” un mūsu zvejnieku kolhozu “1.Maijs”, mērsradznieki bija kļuvuši par uzvarētājiem ar lielu punktu pārsvaru. Protams, liels gandarījums par saņemto ceļojošo Sarkano karogu. Vislabāk vietējā zvejā bija veicies kapteiņa Aleksandra Grīnfelda vadītā kuģa R 6707 kuģa komandai, bet ekspedīcijas zvejā – Aleksandra Borihina vadītā kuģa VZTR 9064 kuģa komandai.

Izrādās, Mērsraga Tautas namam mākslinieciskā vadītāja bija jau 1981.gadā un pat agrāk. Latvijas Valsts konservatorijas Kultūras un mākslas zinātņu fakultātē Austra Šmite ieguvusi pat masu uzvedumu režisora specialitātei. Viņa kā diplomdarbu gatavojusi Zvejnieku svētkus, kas guvuši teicamu vērtējumu. Sākotnēji Austra strādājusi Sabiles kultūras namā, un tikai vēlāk nākušas domas par augstskolu, kad jauniete nokļuvusi jau mūsu toreizējās Kultūras nama vadītājas Indras Vīnertes rokās.

Ja reiz runājam par Zvejnieku svētkiem, tie togad sakrita ar mūsu zvejnieku kolhoza “1.Maijs”35.gadadienas svinībām. Kā ikreiz, bijis gan svētku gājiens, gan svinīgais mītiņš, kur ziņojumu par kolhoza attīstību 35 gados lasījis kolhoza priekšsēdētājs Elmārs Krūmiņš. Apbalvoti arī sociālistiskās sacensības uzvarētāji – ne tikai tie, kas jau augstāk minēti bet arī kuģa komanda, ko vadīja kapteinis S.Ābols-Āboliņš, zivju apstrādātāja Liene Smetana, atslēdznieks J.Pipars u.c. Svētku goda viesi bijuši kolhoza dibinātāji: V.Gādmanis, K.Bite, L.Andersone, R.Ceravs, Z.Ernestsone, Ž.Smilgainis, K.Zutis un L.Talente.

Oktobrī izteiktas pateicības tautas kontrolieriem - arī Mērsraga Tautas deputātu padomes tautas kontroles grupu priekšsēdētājiem – Laimonim Beļickim, Arvīdam Sērumam, Ilonai Jakobijai, Arturam Kronenbergam, Ainai Ozolai-Ozolniecei, bet par aktīvu darbu pateicību saņēmusi arī Velta Erķe. Atgādināšu, ka Aina Ozola-Ozolniece M.Plūdoņa Rojas zivju konservu kombināta Mērsraga nodaļā sāka strādāt jau 16 gadu vecumā. Vispirms kā strādniece, vēlāk jau kā laborante un meistare.

Trešo reizi kolhozā “1.Maijs” Republikas zvejnieku saimniecības rīkoja uzskatāmās aģitācijas skati, kas būtībā jau bija kļuvusi par dailes un pat labklājības skati. Uzskatāmā aģitācija nebija tikai ciematu svētku rota, dažādi tematiskie stendi un sasniegumus atainojošas tabulas, diagrammas, tā bija visa ciemata teritorija, tās sakārtotība, ielu stāvoklis, afišu dēļi un kas tik vēl ne. Citu kolhozu māksliniekiem un saimniecību vadītājiem dalība Mērsraga aģitācijas skatē jau bija kļuvusi par labu jaunrades skolu. Skate vērtēta divās kārtās, un žūrijā bijuši arī tādi mākslinieki kā H.Blunavs. Pirmajā kārtā vērtēts noformējums, tā saturs un iekļaušanās interjerā, apkārtnē. Tur pirmā vieta tikusi Mērsraga zvejnieku kolhozam “1.Maijs”. Otrajā kārtā vērtēts izstādes stenda noformējums pēc sacensības nolikuma. Tur mērsradznieki palikuši trešie.

Novembrī pirmo reizi rajona Automotoamatieru biedrības pastāvēšanas vēsturē rīkots veiklības brauciens personisko automašīnu vadītājiem. VAZ klase pirmās trīs vietas izcīnījuši J.Mazkalniņš, A.Tumovičs, A.Šneiders, moskviču klasē – R.Neilands, Ē.Fībigs, K.Vaselis, bet Ķūļciema pārstāve M.Briģe sieviešu klasē tikusi pie pirmās vietas.

Ļoti daudz laikrakstos stāstīts arī par nesmukumiem – kā, piemēram, zvejnieku kolhoza darbinieku vizināšanās pie auto stūres reibumā, strīdi un pat miesasbojājumu nodarīšana reibumā, un pat iedzeršana pirmsskolas izglītības iestādē.. Runājot par pirmsskolas izglītības iestādes vadību, pēc gadījuma, kam dots nosaukums “Kad zaudē mēra sajūtu”, par vadītāju iestādē kļuvusi Gunta Birzniece. Kas zina, varbūt tādi avīzēs publicētie sabiedriskās kārtības pārkāpēju saraksti kādam arī lika nokaunēties.

Lai visiem mierīgs pavasara sākums!

Inga Hartika,

Mērsraga TIC vadītāja

#Mērsrags #Mērsragavēsture

FOTO: Dz.Meldere “Padomju karoga” 1.augusta izdevumā, 1981.gada izlaiduma klases