Kultūras pasākumi

« Jūnijs 2020 »
POTCPkSSv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Pabeigts Mērsraga pludmales labiekārtošanas projekts!

Mērsraga novada pašvaldība 2018.gada pavasarī saņēma Latvijas vides aizsardzības fonda apstiprinājumu par projekta „Dažādu Rīgas jūras līča piekrastes biotopu apsaimniekošana atbilstoši sabiedrības un dabas aizsardzības interesēm Mērsraga novadā” (Reģistrācijas nr.1-08/51/2018) apstiprināšanu.

Projekts tika iesniegts- valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti”, vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē „Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”.

Projekta mērķis – veikt pasākumus Mērsraga pludmales infrastruktūras labiekārtošanai un Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanai, atbilstoši dabas aizsardzības prasībām.

            Projekta īstenošanas laikā tika sasniegti plānotie rezultāti un veiktas darbības pludmales infrastruktūras uzlabošanai. Pludmalē pie Mērsraga bākas uzliktas jaunas pārģērbšanās kabīnes, jauni soliņi un atkritumu tvertnes, koka laipa uz pludmali papildināta ar jaunu platformu ērtākai nokļūšanai pie jūras apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. Izveidota atpūtas vieta blakus stāvlaukumam pie Mērsraga piejūras pļāvām ar jaunu galdu un soliem, kā arī uzstādīts jauns informatīvais stends. Projekta laikā tika veikta niedru pļaušana piejūras pļavās un pārbūvētas Mērsraga notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas uzlabos to darbību un vidē nonākošo notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti.

Projekta darbību īstenošanai Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtais finansējums ir 70%, kas sastāda 33 629,00 euro no projekta attiecināmajām izmaksām.