Mērsraga vidusskola

Mērsraga vidusskola

Skolas iela 8, Mērsrags,
Mērsraga novads,
LV-3284

Tel/fax: 63237841 (kanceleja)
Tel.virtuvē: 27748477
Mob.tel: 29143015
Dežurants: 63237712
e-pasts: mersragskola@inbox.lv, vidusskola@mersrags.lv;
mājas lapa: http://skola.mersrags.lv
Skolas administrācija

Direktore: Ilze Indruškēviča
e-pasts: ilze.indruskevica@mersrags.lv

mersragskola@inbox.lv


Direktora vietnieks audzināšanas darbā – Sarmīte Laure;
Direktora vietnieks saimniecības darbā ir Dace Matroze – Daugele;
Direktora vietnieki izglītības jomā – Laila Linde un Dace Kviese.

Kancelejas darba laiks darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00,
Direktores pieņemšanas laiki (pēc iepriekšēja pieraksta): otrdienās 9.00 – 11.00 un ceturtdienās 14.00 – 15.00.

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma