Vide

Engures ezera dabas parks.

Engures fonds dibināts 1998. gadā. Tā ir sabiedriska organizācija - nodibinājums, kuras mērķis ir apsaimniekot Engures ezera dabas parku. Tās darbību nodrošina valde, uzrauga Engures ezera dabas parka fonda padome. Padomes sastāvā ir pieci padomes locekļi. Fonds nodarbojas ar dažādu dabas aizsardzības un vides izglītības projektu realizāciju, veic praktisko dabas parka “Engures ezers” apsaimniekošanu un uzraudzību. Galvenais uzsvars fonda darbībā tiek likts uz biotopu kopšanu un ūdensputniem nepieciešamo dzīves apstākļu nodrošināšanu Engures ezerā.

Engures ezera dabas parkā konstatēti 23 biotopi, kas iekļauti 1992. gada 21. maija direktīvas “Par dabīgo biotopu, savvaļas augu un dzīvnieku sugu aizsardzību” pielikumā: 7 jūras piekrastes, 4 kāpu un 4 mežu, 3 pļavu, 2 saldūdeņu un 2 purvu, 1 virsāju biotops. Parkā konstatētas 44 Eiropā apdraudētas putnu sugas, 5 zivju sugas, 3 augu sugas, kas iekļautas ES direktīvu pielikumos. Šeit aug 40 Latvijā retas un Sarkanajā grāmatā ierakstītas augu sugas.

http://eedp.lv/

 

Natura 2000 teritorija.

Mērsraga novads iekļauts Natura 2000 tīklā.

http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/natura_200011/

 

Kāpu zona

Kāpu zonā  aizliegts celt teltis, tas ir atļauts tikai kempingu teritorijās, aizliegts kurināt ugunskurus, kā arī iebraukt kāpu zonā ar  mehanizētajiem transportlīdzekļiem, ja vien nav izsniegta pašvaldības atļauja.

Piekļūstamības paziņojums · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes