Pašvaldības vakances

Mērsraga novada pašvaldība

Piedāvā darbu uz nenoteiktu laiku

Pašvaldības policijas inspektoram

 

Pienākumi:

 • Novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus,
 • Sargāt sabiedrisko drošību un kārtību,
 • Sargāt personas un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem,
 • Veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pie atbildības,
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām,
 • Likumpārkāpēju profilakse.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši likuma “Par policiju” 21.panta prasībām,
 • Darba pieredze amatā valsts vai pašvaldību policijā,
 • Pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana,
 • Labas iemaņas darbā ar datoru,
 • Autovadītāja apliecība B kategorijai,
 • Likumpārkāpēju aizturēšanas paņēmieni,
 • Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošana uzbūve un darbības principi,
 • Prasme pieņemt lēmumus un veikt darbu patstāvīgi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu.

 

Konkursa nolikums – pielikumā

 

Priecāsimies savā komandā uzņemt zinošu, profesionālu, atbildīgu un pozitīvu darbinieku, kuram netrūkst entuziasma veikt pašvaldības policijas darbu Mērsraga novadā.

 

Pieteikumu konkursam, atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 31. augustam sūtīt pa pastu, norādot adresātu: Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Mērsraga novada pašvaldībai pie sekretāres Lielā ielā 35, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Pašvaldības policijas inspektora amatu”.

 

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma