Pašvaldības vakances

Mērsraga novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90009477521

Piedāvā darbu

Mērsraga Tautas nama mākslinieciskajam vadītājam

 

Pienākumi:

 • Organizēt Mērsraga tautas nama pasākumus — mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncertus, valsts, tradīciju, novada un pagasta nozīmes svētkus, atpūtas pasākumus dažāda vecuma un interešu grupām, veidot scenārijus un svētku režijas.
 • Nodrošināt kvalitatīvu tautas nama amatieru mākslas kolektīvu, interešu klubu un pulciņu darbību.
 • Veidot Mērsraga tautas nama publiski māksliniecisko tēlu (svētku noformējumi, publicitāte), organizēt tā tehnisko risinājumu.

Prasības:

 • Augstākā (var būt pēdējo kursu students) izglītība.
 • Ļoti labas komunikācijas, sadarbības un organizatoriskās prasmes.
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja strādāt komandā, prasme racionāli organizēt savu darbu, labas plānošanas spējas.
 • Vēlama iepriekšēja pieredze ar kultūru saistītā jomā.

Piedāvājam:

 • Iespēju strādāt interesantā un radošā darbā.
 • Mēnešalgu 750 EUR bruto ;
 • Izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu.
 • Sociālās garantijas.

Konkursa nolikums – pielikumā/sadaļā Nolikumi 

Priecāsimies savā komandā uzņemt radošu, elastīgu, zinošu un pozitīvu darbinieku, kuram netrūkst ideju pasākumu norisēm Mērsraga novadā.

Pieteikumu konkursam, atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 2021. gada 12 .aprīlim sūtīt pa pastu, norādot adresātu: Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Mērsraga novada pašvaldībai pie sekretāres Lielā ielā 35, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Mērsraga Tautas nama mākslinieciskā vadītāja amatu”.

 

 • Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde “Dārta” aicina pastāvīgā darbā radošu un aktīvu pirmsskolas izglītības skolotāju (profesijas kods 2342 01) uz pilnu (1,0) slodzi

PIENĀKUMI:  plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu atbilstoši izglītojamo spējām, interesēm, rūpes par bērnu drošību, saskaņā ar amata aprakstu

PRASĪBAS:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” vai arī pedagoģiju studējošos studentus;
 • prasme labi strādāt ar datoru (Word, Excel zināšanas) un darbs Eliis sistēmā;
 • labas sadarbības prasmes ar kolēģiem un pārējiem darbiniekiem, psiholoģiskā noturība un augsta atbildības sajūta.

ATALGOJUMS: algas likme EUR 790,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas

Pieteikties sūtot CV uz e-pastu: darta@mersrags.lv līdz 2020.gada 20.novembrim. Gaidiet uzaicinājumu uz pārrunām Jūsu norādītajā e-pastā 2020.gada 25.novembrī (tikšanās laiks tiks precizēts)

 

KONTAKTPERSONA: Mērsraga PII “Dārta” vadītāja, tālrunis 26124788

Iestādes adrese: Lielā iela 3, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Mērsraga novads, LV-3284

 Mērsraga novada pašvaldība

Piedāvā darbu uz nenoteiktu laiku

Pašvaldības policijas inspektoram

 

Pienākumi:

 • Novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus,
 • Sargāt sabiedrisko drošību un kārtību,
 • Sargāt personas un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem,
 • Veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pie atbildības,
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām,
 • Likumpārkāpēju profilakse.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši likuma “Par policiju” 21.panta prasībām,
 • Darba pieredze amatā valsts vai pašvaldību policijā,
 • Pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana,
 • Labas iemaņas darbā ar datoru,
 • Autovadītāja apliecība B kategorijai,
 • Likumpārkāpēju aizturēšanas paņēmieni,
 • Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošana uzbūve un darbības principi,
 • Prasme pieņemt lēmumus un veikt darbu patstāvīgi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu.

 

Konkursa nolikums – pielikumā

 

Priecāsimies savā komandā uzņemt zinošu, profesionālu, atbildīgu un pozitīvu darbinieku, kuram netrūkst entuziasma veikt pašvaldības policijas darbu Mērsraga novadā.

 

Pieteikumu konkursam, atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 31. augustam sūtīt pa pastu, norādot adresātu: Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Mērsraga novada pašvaldībai pie sekretāres Lielā ielā 35, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Pašvaldības policijas inspektora amatu”.

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma