Pašvaldības vakances

 

Talsu novada pašvaldības Mērsraga pagasta pārvalde

Piedāvā darbu

Mērsraga Tautas nama vadītājam

Pienākumi:

- Plānot, vadīt Mērsraga Tautas nama darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi;

- Organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus par vadītās struktūrvienības darbību Talsu novada pašvaldībai un Kultūras un sporta attīstības nodaļai,;

- Izvēlēties darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu Mērsraga Tautas namā;

- Sastādīt budžetu;

- Plānot, vadīt un koordinēt darbību kultūras jomā Mērsraga pagastā;

- Slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem, saskaņojot tos ar Mērsraga pagasta pārvaldi un Talsu novada juridisko nodaļu, ievērojot Talsu novada pašvaldības izdotos rīkojumus, noteikumus;

- Plānot un kontrolēt resursu izlietojumu un darbinieku piesaistīšanu;

- Plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības Mērsraga Tautas nams darbību;

- Plānot, organizēt, vadīt un koordinēt atpūtas, kultūras, mūzikas pasākumus Mērsraga pagastā;

- Izstrādāt un īstenot rīkoto pasākumu scenārijus;

- Koordinēt kultūras norišu organizēšanu pagastā;

- Koordinēt nemateriālā kultūras mantojuma, tai skaitā Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības procesu Mērsraga pagastā;

- Koordinēt amatierkolektīvu darbību.

Prasības:

- Zināšanas kultūras pasākumu organizēšanā, scenārija izstrādē;

- Labas iemaņas darbā ar datoru;

- Izpratne par mārketinga instrumentiem, prasmes tos pielietot;

- Augstākā izglītība ar kultūru saistītā jomā;

- Vēlama iepriekšēja pieredze ar kultūru saistītā jomā;

- Vēlamas svešvalodas zināšanas – angļu un krievu valodā;

- Labas komunikācijas spējas;

- Spēja pastāvīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību visa darba procesa laikā.

 

Konkursa nolikums – ŠEIT>>

 

Priecāsimies savā komandā uzņemt radošu, elastīgu, zinošu un pozitīvu darbinieku, kuram

netrūkst ideju pasākumu norisēm Mērsraga pagastā.

 

Pieteikumu konkursam, atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 27.decembrim sūtīt pa pastu,

norādot adresātu: Mērsraga pagasta pārvalde, Lielā iela 35, Mērsrags, Talsu novads,

LV-3284, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Mērsraga pagasta pārvaldē pie pārvaldnieka

Lielā ielā 35, darba laikā, iepriekš sazinoties pa t.. 29474420. Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Tautas nama vadītāja amatu”.

Paredzamais amata atalgojums: līdz 930 EUR bruto, t.i., pirms valsts noteikto obligāto iemaksu un nodokļu ieturēšanas.

SIA “Mērsraga ūdens” aicina darbā sekretāri/u – rēķinvedi.

 

Galvenie darba pienākumi:

 1. Ienākošās un izejošās korespondences reģistrēšana;
 2. Pavadvēstuļu sagatavošana;
 3. Komunikācija ar klientiem e-pastā un telefoniski;
 4. Iesniegto ūdens skaitītāja rādījumu reģistrēšana sistēmā;
 5. Rēķinu izrakstīšana;
 6. Klientu informēšana telefoniski / rakstiski par neapmaksātiem rēķiniem;
 7. Informācijas sniegšana par pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem;
 8. Līgumu sagatavošana un reģistrēšana;
 9. Darbs ar kasi.

Prasības:

 1. Prasme izmantot MS Office standarta programmatūru.

Piedāvājam:

 1. Amata algu no 3,75 EUR bruto stundā;
 2. Darba laiku – pēc vienošanās;
 3. Iespēju darbu apvienot ar citu darbu vai mācībām / studijām.

Darba vieta:

 1. Mērsrags. Darba tiesisko attiecību uzsākšana – pēc vienošanās.

CV un īsu motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu info@mersragaudens.lv līdz 2022.gada 19.janvārim. Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu info@mersragaudens.lv.

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma