Ūdensapgāde

SIA “Mērsraga ūdens“

Ūdensapgādi Mērsraga novadā nodrošina SIA “Mērsraga ūdens “

Reģ.Nr. 41203037401
Lielā iela 35, Mērsrags,
LV-3284
tālr.: 63237705, 26105393
e-pasts: udenssaimnieciba@mersrags.lv

faktiskā adrese: Dzintaru iela 1-9, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Mērsraga novads, LV-3284

A/S „Swedbanka”,HABALV22,Konts LV34HABA0551029072827
A/S” SEB banka”UNLALV2X ,Konts LV21UNLA0050018357141

Maksājot par patērēto ūdeni ir jānorada skaitītāja radītājs un periods par kuru tiek veikts maksājums, kā ari adrese un personīgā rēķina numurs, kas noradīts uz norēķinu grāmatiņas vāka.
Atgādinām, ka maksājumi par tekošo mēnesi jāveic līdz nākošā mēneša 15.datumam.
TARIFS
No 2014.gada 1.janvāra
Ūdens 1m3= 0.64 Ls=0.91 € Kanalizācija1m3=1.50 Ls=2.13 €
Kopā 1m3=2.14 Ls=3.04 €

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma