Teritorijas plānošana

Attīstības plānošanas dokumenta „Mērsraga novada attīstības programma 2019. - 2025. gadam” un Vides pārskata projektu publiskās apspriešanas sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma