Teritorijas plānošana

Domes lēmums par plānošanas dokumenta "Mērsraga novada attīstības programma 2019.-2025.gadam" uzsākšanu un tā darba uzdevumu

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma