Jaunumi un aktualitātes

1

Noslēdzies projekts par tehniskā aprīkojuma uzlabojumiem A. Lormanes ģimenes ārsta praksē!

Mērsraga pagasta ambulances ģimenes ārste Annemarija Lormane 2022.gada pavasarī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Tehniskā aprīkojuma uzlabojumi kvalitatīvai veselības pakalpojumu nodrošināšanai Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē” (projekta id. nr. 9.3.2.0/21/A/056) uzsākšanu. Projekts īstenots š.g. februārī un tā ietvaros A. Lormanes ģimenes ārsta prakse ir iegādājusies jaunas medicīniskās iekārtas – portatīvo spirogrāfu ar rezultātu analīzi, iebūvētu termoprinteri un ekrānu (ar datora programmu), jaunu otoskopu, kā arī uzlabojusi daba vidi ar jaunu tehnisko aprīkojumu- diviem portatīviem datoriem un daudzfunkcionālā printera iegādi.

Projekta mērķis-  uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti Mērsraga pagasta iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās, teritorijas atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabojot tehnisko nodrošinājumu.  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 4551,90, no tām ERAF finansējums 85%, t.i. EUR 3869,11, Valsts budžeta finansējums 9% no projekta attiecināmajām izmaksām, kas nepārsniedz EUR 409,67, un privātais finansējums 6% no attiecināmajiem izdevumiem.

 

Ģimenes ārste

Annemarija Lormane