Jaunumi un aktualitātes

15

Atbalsts sašķidrinātās naftas gāzes un dīzeļdegvielas apkurei

📌 No februāra mājsaimniecības var pieteikties sašķidrinātās naftas gāzes un marķētās dīzeļdegvielas, kas tiek izmantota apkurei, izmaksu pieauguma daļējai kompensācijai. Atbalstam var pieteikties, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv vai klātienē valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un pilsētu un pagastu pārvaldēs.

◾ Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna–butāna gāze) izmaksu pieaugumu kompensē līdz 1 tonnai sašķidrinātās naftas gāzes, ja izmaksas pārsniedz 0,91 eiro/kg, bet ne vairāk kā 1,29 eiro/kg.
◾ Marķētās dīzeļdegvielas (dīzeļdegviela) izmaksu pieaugumu kompensē līdz 4000 litru marķētās dīzeļdegvielas, ja izmaksas pārsniedz 0,69 eiro par litru, bet ne vairāk kā 2,01 euro par litru.
◾ Mājsaimniecības lietotājs, kurš ir iegādājies propāna–butāna gāzi vai dīzeļdegvielu, sākot no 2023. gada 15. februāra līdz 3. martam, ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem vēršas pašvaldībā, kas pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu.
◾ Talsu novada pašvaldība atgādina, ka joprojām mājsaimniecībām, kuras no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim mājokļa apkurē izmantos granulas, briketes vai malku, kā arī mājsaimniecībām, kuras laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājokļa apkurē izmanto elektroenerģiju, nepieciešams iesniegt pašvaldībai iesniegumu. Iesniegumu iespējams aizpildīt šajā pašvaldību pakalpojumu portālā www.ePakalpojumi.lv vai arī klātienē pašvaldībā.
👉 Pieteikties atbalstam arī turpmāk var gan izmantojot e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv, gan arī klātienē Talsos (Kareivju ielā 7, 2. korpusā, 212. kabinetā, tālrunis informācijai 20289398), valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Mērsragā, Rojā un Dundagā, pilsētu un pagastu pārvaldēs, kur deklarēta dzīves vai īpašuma atrašanās vieta.