Jaunumi un aktualitātes

8

Iespējams izsniegt makšķerēšanas licences un Mērsraga kanālā makšķerēt atļauts

2023. gada 1. februārī spēkā stājās saistošie noteikumi “Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam”. Ar noteikumiem var iepazīties https://likumi.lv/ta/id/339107-par-licenceto-makskeresanu-mersraga-kanala-20232027-gadam, kā arī uz vietas Mērsraga pagasta pārvaldē un Mērsraga Tūrisma informācijas centrā. Vienas dienas un gada licences šobrīd ir iespējams iegādāties, bet bezmaksas licences saņemt – tikai vietnē manacope.lv. Pieejamais skaits gadā un cena (EUR): Vienas dienas 2000gb 5,00EUR Gada 50gb 50,00EUR Bezmaksas 150gb 0,00EUR. Visu gadu zivju resursu saglabāšanas nolūkā Mērsraga kanālā aizliegts makšķerēt pirmdienās! Tiklīdz Mērsraga Tūrisma informācijas centrā būs pieejamas papīra formas licences, informācija par to tiks publicēta.