Jaunumi un aktualitātes

18

LZIKIS sistēmā aktivizētas licences 2023.gadam

Licences (Baltijas jūras un/vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, Engures ezerā)

Talsu novada, Mērsraga pagastā un ar to saistītos dokumentus izsniedz Mērsraga Tūrisma informācijas centrā – Zvejnieku ielā 2, Mērsragā. Maksājumus iespējams veikt Mērsraga pagasta pārvaldes kasē – Lielā ielā 35, Mērsragā vai veicot pārskaitījumu, saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

            Svarīgākais 2023.gadā:

  • No 2023.gada 1.janvāra zvejas žurnāls tikai elektroniskā formā – zvejnieki zvejas datus par zveju ievada elektroniski Latvijas Zivsaimniecības integrētā zvejas un kontroles sistēmā (LZIKIS).
  • Reģistrēšanās zm.gov.lv obligāta.
  • Zivju tīkls (turpmāk – noenkuroti žaunu tīkli GNS) pašpatēriņam tikai līdz 50 metriem.

Aicinām ievērot LR likumdošanā noteiktās piekrastes zvejas noteikumus un prasības