Jaunumi un aktualitātes

18

Stājušies spēkā saistošie noteikumi “Par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu”

21.12.2022. stājušies spēkā Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 53 “Par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu”.

Noteikumi nosaka kapsētu izveidošanas kārtību, kapavietas izveidošanas kārtību, kapavietas piešķiršanas un apbedīšanas tiesību piešķiršanas kārtību, kapavietas uzturēšanas kārtību, nesakoptas kapavietas statusa noteikšanas kārtību, kapavietas lietošanas termiņu, apbedīšanas kārtību, kapličas izmantošanas kārtību, īpašus nosacījumus bezpiederīgo apbedīšanas gadījumā, kapsētas kārtības noteikumus, kā arī administratīvo atbildību.

Kapavietu un apbedīšanas tiesības ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā piešķir kapsētas pārvaldītājs, pamatojoties uz personas, kura uzņēmusies apbedīšanu, iesniegumu.

Plašāk par kapsētas kārtības noteikumiem, kapavietas piešķiršanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapličas izmantošanu, kapavietas kopšanu un uzturēšanu, nekoptas kapavietas nosacījumiem, aicinām iepazīties šeit: 

https://likumi.lv/ta/id/338186-par-kapsetu-izveidosanu-un-parvaldisanu