Jaunumi un aktualitātes

16

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas projektu

No 1. marta plānots palielināt ūdenssaimniecības pakalpojumu maksu Mērsraga pagastā, kas saistīts ar infrastruktūras uzturēšanas un pakalpojumu nodrošināšanas izmaksu pieaugumu.

2023.gadā par teju 240% palielinājušās SIA “Mērsraga ūdens” elektroenerģijas izmaksas, pieauguši izdevumi infrastruktūras uzturēšanā, pārējo preču un pakalpojumu nodrošināšanā.

Lai segtu pieaugošos izdevumus, ūdenssaimniecības pakalpojumu maksai Mērsraga pagastā būtu jābūt 3,12 eiro/m3 (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifam: 4,25 eiro/m3 (bez PVN).

Lai Talsu novadā nodrošinātu vienotus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, tarifu Mērsragā paredzēts pielīdzināt SIA „Talsu ūdens” izstrādātajam tarifu projektam. 

Tas nozīmē, ka no 1. marta Mērsraga pagastā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs plānots 1,77 eiro/m3 (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs: 3,26 eiro/m3 (bez PVN).

SIA „Mērsraga ūdens” izstrādājis aktuālo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

SIA „Mērsraga ūdens” aicina iedzīvotājus līdz 26. janvārim (ieskaitot) izteikt priekšlikumus par sagatavoto tarifu projektu, tos nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@mersragaudens.lv.