Jaunumi un aktualitātes

19

MĒRSRAGA AMBULANCĒ IEGĀDĀTS JAUNS MEDICĪNAS APRĪKOJUMS!

Mērsraga pagasta ambulances ģimenes ārste Annemarija Lormane 2022.gada 5.aprīlī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, un uzsāka projekta “Tehniskā aprīkojuma uzlabojumi kvalitatīvai veselības pakalpojumu nodrošināšanai Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē” (projekta id. nr. 9.3.2.0/21/A/056) īstenošanu. Projekta darbības paredz uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti Mērsraga pagasta iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās, teritorijas atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabojot tehnisko nodrošinājumu.

Veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai un darbības uzlabošanai Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta prakse ir iegādājusies medicīniskās iekārtas – jaunu portatīvo spirogrāfu ar rezultātu analīzi, iebūvētu termoprinteri un ekrānu (ar datora programmu), lai varētu veikt spirogrāfijas izmeklējumus pacientiem, noteikt plaušu tilpumu un gaisa plūsmas ātrumu elpceļos. Iegādāts arī jauns otoskops, ar kuru ikdienas medicīnisko pārbaužu laikā diagnosticēt pacientu sūdzības par sāpēm vai troksni ausīs. 

Plānots, ka līdz šī gada decembrim tiks iegādāts arī jauns tehniskais aprīkojums (divi jauni portatīvie datori un printeris) kvalitatīvai un ātrai pacientu apkalpošanai. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 5058,00, no tām ERAF finansējums 85%, t.i. EUR 4299,30, Valsts budžeta finansējums 9% no projekta attiecināmajām izmaksām, kas nepārsniedz EUR 455,22, un privātais finansējums 6% no attiecināmajiem izdevumiem. Projekta īstenošanas termiņš līdz 2023.gada 5.janvārim.

 

Ģimenes ārste

Annemarija Lormane

 

 

Publicēts: 19.09.2022.