Jaunumi un aktualitātes

25

Mazaizsargāto ģimeņu bērniem iespējams saņemt bezmaksas skolas preču komplektus

Lai palīdzētu uzsākt skolas gaitas maznodrošināto, trūcīgo, kā arī krīzes situācijā nonākušo ģimeņu bērniem, Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmā aicina pieteikties skolas piederumu komplektiem, kas paredzēti bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Atbalsta komplektus ģimenes var saņemt izdales arī izdales punktos Talsu novadā.

Nabadzība un sociālā atstumtība vēl joprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir būtisks izaicinājums. Lai sniegtu svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu, lai sniegtu pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī ar dažādu papildpasākumu palīdzību veicinātu sociālo iekļaušanu.

Kopš 2014. gada Sabiedrības integrācijas fonds sniedz iespēju saņemt dažāda veida atbalstu, tostarp skolas preču komplektus. Pieejami divu veidu skolas preču komplekti – bērniem vecumā no pieciem līdz desmit gadiem un bērniem vecumā no 11 līdz 16 gadiem. Skolas preču komplektos iekļauti dažādi individuālie mācību priekšmeti, kancelejas piederumi, mācībām noderīgas lietas, kā arī mugursoma tieši sākumskolas vecuma bērniem.

Skolas piederumu komplektus var saņemt ģimenes, tai skaitā Ukrainas civiliedzīvotāju ģimenes, kas atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam vai nonākušas krīzes situācijā, kā arī, ja tās atbilst tādas maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 eiro. Katram bērnam pienākas viens komplekts kalendārajā gadā.

„1.septembris ir brīdis, ko neskaitāmi bērni Latvijā gaida ar lielu prieku un nepacietību. Vienlaikus skolēna sagatavošana maznodrošināto, trūcīgo, kā arī krīzes situācijā nonākušo ģimeņu budžetos var radīt papildu slogu jau tā ierobežotu resursu apstākļos. Lai palīdzētu veiksmīgi uzsākt mazaizsargāto ģimeņu bērniem skolas gaitas, tā nodrošinot vienlīdzīgas iespējas mācīties un apgūt jaunas zināšanas ikvienam Latvijas skolēnam, šobrīd aicinām pieteikties bezmaksas skolas preču komplektu saņemšanai visā Latvijā,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Īstenojot Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām programmu, Sabiedrības integrācijas fonds apvieno un efektīvi iesaista atbalsta sniegšanā 25 nevaldības organizācijas, reliģiskās organizācijas un pašvaldības vai to iestādes. Partnerorganizācijas nodrošina skolas preču, pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali 29 vietās un papildpasākumu īstenošanu 446 izdales vietās visā Latvijā.

Lai gūtu atbalstu, vispirms jāvēršas Sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu, ka persona kvalificējas atbalstam. Pēc tam jāvēršas attiecīgajās atbalsta saņemšanas vietās to darba laikā. Skolas preču komplektu iespējams saņemt reizi gadā, piemēram, ja šobrīd tas personai nav aktuāls, to var izņemt jebkurā laikā līdz gada beigām.

Talsu novadā atbalsta saņemšana iespējama uz vietas Tiņģerē, Laucienē, Dursupē, Laidzē, Ķūļciemā, Mundigciemā, Pūņās, Vandzenē, Anužos, Strazdē, Rojā, Dundagā, Talsos, Kolkā, Jaunpagastā, Mērsragā, Sabilē, Valdemārpilī, Stendē, Pastendē un Zvirgzdos.

Kontaktinformācija šeit.