Jaunumi un aktualitātes

23

Mērsraga pagasta pārvalde izsludina atklātu konkursu uz apsaimniekošanas speciālista amatu

Mērsraga pagasta pārvalde izsludina atklātu konkursu uz apsaimniekošanas speciālista amatu (profesijas kods pēc klasifikatora 5153 02)

Mērsraga pagasta pārvalde aicina kolektīvam pievienoties apsaimniekošanas speciālistu.

Atalgojums, sākot no 874 EUR.

Pieteikumam jāsatur šādi dokumenti:

  • Dzīves apraksts (CV);
  • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
  • Motivācijas vēstule;
  • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (vismaz 8 stundu apjomā), kas apgūtas pēdējo 3 gadu laikā.
  • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Mērsraga pagasta pārvalde, adrese – Lielā iela 35, Mērsragā, Mērsraga pagastā, Talsu novadā, LV-3281, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Mērsraga pagasta pārvaldē Lielajā ielā 35, Mērsragā, Mērsraga pagastā Talsu novadā, darba laikā, uz aploksnes norādot „Konkursam uz apsaimniekošanas speciālista amatu”, vai iesūtīt e-pastā parvalde@talsi.lv, ar norādi „Konkursam uz apsaimniekošanas speciālista amatu”.

Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt pašrocīgi parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem. Pieteikums jāiesniedz Mērsraga pagasta pārvaldē vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu vai e-pastā parvalde@talsi.lv līdz 2022. gada 1. jūnijam plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa nolikums.