Jaunumi un aktualitātes

29

ATGĀDINĀM: Lielās talkas maisus vēl šodien var saņemt Mērsraga Tūrisma informācijas centrā

vai rīt – Lielās Talkas dienā, 30.aprīlī, plkst. 9:00 PIE MĒRSRAGA PAGASTA PĀRVALDES!

Mērsraga pagastā elektropreču nodošanas vieta - Garāžas, Zvejnieku iela 3a. Tālrunis saziņai par nodošanas iespējām: 29375641 (Edgars Matrozis)!

Citu ar Lielo Talku saistīto jautājumu gadījumā, lūgums zvanīt Marikai Grohjackai (28642346), Ingai Hartikai (26678815)!

Uz tikšanos talkā! 9:00 – sākam no pagasta pārvaldes ēkas un dodamies uz Bānīša ielu, lai caur mežu, visā tās garumā savāktu atkritumus, bet 12:00 – sākam no Mērsraga TIC, lai dotos lejā pa kalniņu uz ostas teritoriju un dotos pa Jūrtaku brīvdabas estrādes “Jēgerleja” virzienā.

Inga Hartika,
Mērsraga TIC vadītāja

#LielāTalka2022