Jaunumi un aktualitātes

26

Lielās Talkas maisus līdz Talkas dienai var saņemt Mērsraga pagasta pārvaldē un Mērsraga Tūrisma informācijas centrā

Svarīgi: talkas maisi paredzēti nevis privātīpašumu sakopšanai, bet Mērsraga pagasta teritorijas sakopšanai. Savāktie sadzīves atkritumi ir jāievieto tikai Mērsraga pagasta pārvaldes izsniegtajos talkas maisos un Talkas dienā 9:00 pie Mērsraga pagasta pārvaldes, 12:00 pie Mērsraga TIC. Rūpēsimies kopīgi par to, lai Lielās Talkas ietvaros savākto atkritumu izvešana noritētu raiti un nerastos šaubas par savākto atkritumu izcelsmi.

Mērsraga pagasta pārvalde uzsver, ka priecāsies par jebkuru pieteikto talkošanas vietu, izrādīto iniciatīvu un vēlmi veikt mūsu pašvaldības teritorijas sakopšanu. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam padarīt Mērsragu tīrāku un sakoptāku!

Talkas dienā, pēc sakopšanas darbu veikšanas, Mērsraga pagasta pārvalde jāinformē par piepildīto talkas maisu atrašanās vietu, lai atkritumu savākšana noritētu operatīvi. Atgādinām, ka maisu savākšana netiek veikta vietās, kuras nav tikušas pieteiktas!

Savukārt, lai veicinātu iespēju atbrīvoties no savu laiku nokalpojušām elektroprecēm, datortehnikas vai metāla izstrādājumiem, esam sarūpējuši iespēju novada iedzīvotājiem to izdarīt bez maksas, parūpējoties vien par nogādāšanu attiecīgajā punktā savas pilsētas vai pagasta teritorijā. Mērsraga pagastā elektropreču nodošanas vieta - Garāžas, Zvejnieku iela 3a. Tālrunis saziņai par nodošanas iespējām: 63237700!

Atbildīgās personas, kurām var zvanīt ar Lielo Talku saistītos jautājumos: Marika Grohjacka (28642346), Inga Hartika (26678815).