Jaunumi un aktualitātes novadā

1

Lai varam uzsaukt “Rūgts”!

Kā saņemt Mērsraga Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus? Kādi ir nākamā gada īpašie kāzu datumi? Uzzini, lasot!

Kāzas ir ļoti skaists un brīnišķīgs notikums katra pāra dzīvē. Cilvēka dzīvē vērtīgākās ir tās satikšanās, kas iedrošinājušas būt patiesam pašam pret sevi un citiem. Katra pāra satikšanās stāsts un ceļš uz šo īpašo dienu ir citādāks. Un, ticiet man, nav svarīgs jaunlaulāto vecums, viņu kopā pavadītais mīlestības laiks vai viesu daudzums kāzās. Klāt visam, šis laiks ir ieviesis arī neierastu kārtību laulību reģistrāciju ceremoniju norisē. Cilvēka vērtību nosaka nevis tas, ko viņš spēj sasniegt, bet gan tas, ko viņš dod otram. Ir divi veidi, kā dzīvot: vari dzīvot tā, it kā brīnumu nebūtu, un vari dzīvot tā, it kā viss šajā pasaulē būtu brīnums. Ir bezgala brīnišķīgi, ja “Viņš un Viņa” spēj noticēt savam brīnumam.

Laulības? Kāpēc JĀ?

Mūsdienās ļoti daudzi pāri dzīvo nereģistrētās attiecībās, jo neuzskata, ka viņu jūtas vienam pret otru ir nepieciešams padarīt likumīgas – ceremonija Dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā taču nemainīs to, kā viņi mīl viens otru. Tā, visticamāk, arī ir, tomēr notāri Latvijā norāda, ka tradicionālajām laulībām un attiecību reģistrēšanai ir arī praktiskā puse, kas partneru dzīvi padara vienkāršāku un rada drošības sajūtu. Oficiāli noslēgta laulība ir jūsu tiesību juridiskā drošība. Juridiskās jomas eksperti norāda, ka kopdzīve reģistrētā laulībā ir ne tikai finansiāli izdevīgāka, bet novērš arī vairākus riskus nodokļu, mantojuma, medicīnas aprūpes un citās jomās.

Ir daudz iemeslu, kas rada finansiālus zaudējumus un tiesisko nedrošību pārim, kas izvēlas dzīvot kopā, nereģistrējot savas attiecības:
*nav tiesību bez otra vecāka reģistrēt bērna piedzimšanu bez kopīga paternitātes iesnieguma vai arī reģistrā izdara ierakstu tikai par māti; nav adopcijas tiesības;
*nevar uzņemties kopīgas finanšu (kredīta) saistības;
*nav juridisku tiesību uz kopīgu mantu;
*nav tiesību uz nodokļu atmaksu un atvieglojumiem;
*nav atvieglojumu uz nodevām;
*nav tiesību saņemt informāciju no ārstniecības iestādēm par dzīvesbiedra (nelaulāta) ārstēšanās procesu,
*nav mantojuma tiesību un nav tiesību mantot arī uzkrāto 2. pensijas līmeni u.c..

Kopš 2020. gada 1. janvāra, kad stājās spēkā “Valsts fondēto pensiju likums”, kas paredz, ka ikvienam pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, ir iespēja izdarīt izvēli, kam atstāt viņa pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu. Tā dabā iekārtots, ka neviens šajā pasaulē neesam mūžīgi…
Vairākums pensiju 2. līmeņa dalībnieku parasti izvēlas uzkrāto kapitālu nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā. Šādu pieteikšanos var izdarīt, izmantojot portālu e-Latvija. Mantinieki par mirušā uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu uzzinās pie zvērināta notāra, uzsākot kārtot mantojuma lietas. Ja nav nokārtotas kopdzīves attiecības likumīgi un veikta izvēle e-Latvijā, kam tiks nodots uzkrātais pensijas kapitāls, tad 2. līmeņa uzkrātais pensijas kapitāls (nauda) tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Laulības var norisināties ne tikai dzimtsarakstu nodaļā, bet arī ārpus tās telpām
– kādā pilī, jūras krastā vai kādā īpašā, skaistā, taču piemērotā vietā. Tas noteikti ļauj šo svinīgo pasākumu veidot krāšņāku un neaizmirstamu. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19.pantā noteikts: "Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus." Tas nozīmē, ka jaunlaulātie paši rūpējas par vietas praktisko piemērotību un vizuālo (arī muzikālo, ja ir vēlēšanās) noformējumu.
Jāpiebilst, ka izvēloties salaulāties brīvā dabā, vienmēr jārēķinās ar laika apstākļiem, kas var ļoti būtiski ietekmēt laulības ceremoniju norisi. Ceremonijas norisei ārpus telpām būs arī lielākas izmaksas – tas ir īpašs pakalpojums, dzimtsarakstu nodaļas vadītājam ir jānokļūst līdz izraudzītajai vietai. Ir lieliska iespēja salaulāties skaistajā Dundagas pils ceremoniju zālē, kas netiek uzskatīta par izbraukuma vietu. Dundagas pils ceremoniju zālei blakus atrodas šampanieša zāle, kuru piedāvā izmantot, izskanot pirmajam “Rūgts”, iemalkot pašu jaunlaulāto sarūpētu šampanieti.

Valsts nodeva laulību reģistrācijai ir EUR 14, bet, savukārt, pašvaldības nodeva laulību reģistrācijai svinīgos apstākļos ir noteikta attiecīgajā teritorijā kā maksas pakalpojums. Ja laulības reģistrācija notiek dzimtsarakstu nodaļas kabinetā, tad jāmaksā tikai valsts nodeva EUR 14.

Iesniegums laulības noslēgšanai iesniedzams klātienē dzimtsarakstu nodaļā, iepriekš piezvanot (tālr. 29149134) un vienojoties par konkrētu laiku, vai ar abu jaunlaulāto drošu elektronisko parakstu.
Laulību var noslēgt ne ātrāk kā pēc viena mēneša, kopš iesniegts iesniegums dzimtsarakstu nodaļā, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Protams, ir izņēmuma gadījumi, kad, izvērtējot lietas apstākļus, mēneša termiņu var saīsināt. Katrs gadījums ir individuāls, un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vērtē steidzamības lietderību.

Kā izvēlēties savu, vispiemērotāko, datumu savas laulības noslēgšanai?  
Ir ļoti daudz kritēriju, pēc kuriem izvēlēties pareizo kāzu datumu. Ja aizvien nav idejas kāzu datuma izvēlei, tas var būt kāds pašiem jaunlaulātajiem zīmīgs datums. Kā piemēram, pirmā satikšanās diena vai saderināšanās diena. Tā pat ir iespējams kāzu datumu izvēlēties pēc pirmā randiņa datuma vai kādu citu svarīgu notikumu datumos. Ir pāri, kuri izvēlās skaistos un labi skanošos datumus.

  1. gadā skaisti datumi 22.01.2022., 22.04.2022, 22.06.2022., 22.07.2022., 22.09.2022., 22.10.2022. un 22.12.2022. Nākamais gads patiešām sagaidāms ar  daudz skaistiem kāzu datumiem. Aicinu visus pārus, kuri ir apsvēruši savas attiecības sakārtot un noslēgt laulību, interesēties un pieteikties savlaicīgi. Gaidīšu jūsu pieteikumus uz “Jā” vārdu!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daiga Muceniece

Tālrunis saziņai: 29149134 

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (3)

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma