Jaunumi un aktualitātes novadā

11

Mednieku – makšķernieku biedrība “Nurme” ir īstenojusi projektu “Putnu salas”, Nr.19-08-FL06-F043.0202-000001

Mednieku makšķernieku biedrība “Nurme” ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” rīcības „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana” līdzfinansējumu ir realizējusi būvprojekta ““Putnu salas” Engures ezera Natura 2000 teritorijā” būvniecības kārtu “E”.

Saskaņā ar Būvprojektu Engures ezera aizaugušajā ziemeļu daļā izveidotas salas un ūdensteces 7,43 ha platībā. Izveidojot ūdensteces un tās savienojot ar pārējo ezera ūdens akvatoriju,  palielināta zivju biotopu daudzveidība 1,2402 ha platībā. Pēc stabilas bentosa organismu faunas izveidošanās jaunveidojamās ūdenstecēs ir paredzama arī zivju sugu daudzveidības palielināšanās. Līdz ar to prognozējams pārveidotās akvatorijas daļas zivsaimnieciskā potenciāla pieaugums. Projekta realizācijas termiņš noteikts no 2019. gada 15. novembra līdz 2021. gada 14. novembrim. Projektu līdzfinansēja Biedrība un EJZF. Kopējās projekta izmaksas 49985,5 EUR, no kuriem EJZF līdzfinansējums 44986,95 EUR.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma