Jaunumi un aktualitātes novadā

27

Par dzeramā ūdens kvalitātes valsts auditmonitoringa rezultātiem Mērsragā

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa (turpmāk – Inspekcija) informē, ka 12.04.2021. valsts monitoringa ietvaros tika ņemts dzeramā ūdens paraugs Mērsraga vidusskolas virtuvē, Skolas ielā 8, Mērsragā, Mērsraga novadā.

Dzeramā ūdens kvalitātes izmeklējumi tika veikti  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Diagnostikas centrā Lejupes ielā 3, Rīgā (turpmāk – BIOR) un par izmeklējumu rezultātiem tika sagatavoti sekojoši BIOR testēšanas pārskati: Nr. PV-2021-P-158948.01, sastādīts 15.04.2021. un Nr. PV-2021-P-158949.01, sastādīts 13.05.2021.

Novērtējot dzeramā ūdens kvalitātes audita monitoringa izmeklējumu rezultātus, tika konstatēts, ka pēc izmeklētiem mikrobioloģiskiem, fizikāli-ķīmiskiem un ķīmiskiem rādītājiem dzeramā ūdens paraugs atbilst 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

 

Pielikumā: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Diagnostikas centra testēšanas pārskati: Nr. Nr. PV-2021-P-158948.01, sastādīts 15.04.2021. un Nr. PV-2021-P-158949.01, sastādīts 13.05.2021.-kopā 4 lp.

Sabiedrības veselības departamenta

Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja p.i.
Ieva Blumfelde

 

BIOR testēšanas pārskati:
Nr. PV-2021-P-158948.01,
Nr. PV-2021-P-158949.01

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma