Jaunumi un aktualitātes

4

VIDEO koncerts: Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā Padome ar 138 balsīm nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Šī svētku diena ir kā atgādinājums ikvienam latvietim, ka pēc negaisa vienmēr būs saule un pēc nakts - ausīs rīts. Brīvība! Novērtēsim un neaizmirsīsim to prieka sajūtu, kas virmoja ikviena latvieša sirdī, to atgūstot!

Vēlamies teikt lielu paldies visiem koncerta dalībniekiem, kas piedalījās svētku sajūtas radīšanā, ko nu nododam jums, skatītājiem!
Paldies par video:
Laurai Elizabetei Ķiršakmenei un Jānim Pallo!
Paldies par priekšnesumiem:
Rebekai Balodei un Inesei Ozollapai, deju kopai "Silva" un vadītājai Silvai Štreinertei, Dārtai Krūzei, korim "Pa vējam" un vadītājai Aijai Kaļiņičenko, kā arī Laurai Elizabetei Ķiršakmenei!
Paldies par dekorācijām Mērsraga ziedu kioska meitenēm - Aijai Štreinertei - Roļai un Sandijai Joņinai!
Latvija sākas mūsu katra sirdīs!
🇱🇻Sveicam svētkos!🇱🇻