Jaunumi un aktualitātes novadā

15

Informācija bezdarbniekam par pasākumu “Individuālas psihologa konsultācijas”

Pasākumu “Individuālas psihologa konsultācijas” (turpmāk – Pasākums) Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) organizē un īsteno attālināti, lai veicinātu bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Individuālo psihologa konsultāciju laikā psihologs sniegs emocionālo atbalstu un palīdzēs risināt dažādas problēmsituācijas, lai palīdzētu bezdarbniekiem pārvarēt bezdarbu veicinošas problēmas un atgriezties darba tirgū.

 

Pasākuma nodarbību* forma ietver piecas individuālas psihologa konsultācijas.

 

Pabeidzot Pasākumu, psihologs sagatavos ieteikumu, kurā ietvers informāciju par sadarbību ar bezdarbnieku sniedzot psihologa individuālas konsultācijas, bezdarbnieka resursiem un šķēršļiem saistībā ar spēju integrēties darba tirgū, kā arī par bezdarbniekam ieteicamajiem NVA pakalpojumiem, lai bezdarbnieks spētu veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā un iesaistīties darba tirgū.

 

*Individuālas psihologa konsultācijas norisinās latviešu valodā, darba dienās (pirmdiena līdz piektdiena), tiešsaistes videokonferences (Zoom Opener, MS Teams, Skype u.c.) režīmā vai telefoniski.

Kā pieteikties?

  1. solis

NVA filiālē aģentam jāizsaka vēlme piedalīties Pasākumā.

  1. solis

Jāsaskaņo dalības laiks ar NVA filiāles koordinējošo ekspertu.    

  1. solis

No NVA filiāles koordinējošā eksperta jāsaņem Individuālais darba meklēšanas plāns.

  1. solis

Noteiktajā dienā un laikā jāierodas pie psihologa uz konsultāciju.

  1. solis

            Konsultācijas laikā jāvienojas ar psihologu par turpmāko sadarbību un apmeklējumu biežumu un daudzumu.

Papildu informācija - NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv) vai NVA filiālēs
 
NVA bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma