Jaunumi un aktualitātes novadā

15

Informācija bezdarbniekam par pasākumu “Profesionālās piemērotības noteikšana”

Pasākumu “Profesionālās piemērotības noteikšana” (turpmāk – Pasākums) Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (turpmāk – SIVA) organizē un īsteno attālināti, lai sniegtu ieteikumus par bezdarbniekam piemērotu darbu, kā arī ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši bezdarbnieka veselības stāvoklim.

SIVA medicīnas un atbalsta speciālistu komanda (psihologs, karjeras konsultants, ergoterapeits, skolotājs, sociālais darbinieks) individuāli vai grupā noskaidros bezdarbnieka:

 • interesi par profesionālās darbības jomām, konkrētām profesijām;
 • interesi par profesionālās izglītības programmām;
 • motivāciju iesaistīties darba tirgū un mācīties;
 • veselības stāvokļa atbilstību apgūtajai vai izvēlētajai profesijai;
 • intelektuālo spēju līmeni, kas ļauj prognozēt spējas iesaistīties darba tirgū un apgūt mācību vielu;
 • psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstību izvēlētajai profesijai;
 • spējas iemācīties, saprast, uztvert un iegaumēt jauno;
 • novērtē bezdarbnieka iepriekšējās zināšanas un pieredzi.

Pabeidzot Pasākumu, SIVA speciālisti bezdarbniekam sagatavos un izsniegs ieteikums par bezdarbnieka veselības stāvoklim piemērotu darbu un iespējamo pasākumu kopumu, lai bezdarbnieks spētu veiksmīgāk iesaistīties darba tirgū vai uzsākt profesijas apguvi vai zināšanu pilnveidi.

PROFESIONĀLĀS PIEMĒROTĪBAS NOTEIKŠANAS ĪSTENOŠANA UN GALVENIE NOSACĪJUMI:

Pasākumā attālināti iesaista bezdarbniekus:

 • ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma.
 • kuri atbilst nosacījumiem attālināta Pasākuma saņemšanai (ir patstāvīgs interneta pieslēgums vai bezlimita internets, tehniskais nodrošinājums (dators un /vai cita viedierīce, t.sk., pieejama kamera, mikrofons), digitālā pratība pieslēgties Zoom Opener, MS Teams, Skype u.c.platformām, lai saņemtu Pasākumu attālināti).

Pasākuma nodarbību* forma ietver piecas darba dienas ilgu bezdarbnieka profesionālās piemērotības noteikšanu, tostarp:

 • Individuālās konsultācijas un grupu nodarbības ar SIVA speciālistiem.
 • Intelekta, personības, interešu u.c. testu aizpildīšana.
 • Valsts valodas, matemātikas un pamatlietotāja datorprasmju uzdevumu izpilde.

* Visas nodarbības norisinās latviešu valodā tiešsaistes videokonferences (Zoom Opener, MS Teams, Skype u.c.) režīmā.

Kā pieteikties Pasākumam?

 1. solis

NVA filiālē aģentam jāizsaka vēlme piedalīties Pasākumā.

 

 1. solis

Jāsaskaņo dalības laiks ar NVA filiāles koordinējošo ekspertu.

           

 1. solis

No NVA filiāles koordinējošā eksperta jāsaņem šādi dokumenti:

 • Individuālais darba meklēšanas plāns.
 • Nosūtījums dalībai Pasākumā.
 1. solis

            SIVA jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu.
 • Ģimenes ārsta atzinums (U27), kur norādīts pamatdiagnozes un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas SIVA.
 • Ārstējošā ārsta sagatavots individuālais rehabilitācijas plāns (kopija), ja bezdarbniekam noteikta prognozējama invaliditāte.
 • Iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
 • Vārda/uzvārda maiņu apliecinošs dokuments, ja mainīts vārds/uzvārds.
Papildu informācija - NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv) vai NVA filiālēs
 
NVA bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206

 

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma