Jaunumi un aktualitātes novadā

15

Informācija bezdarbniekam par pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”

Pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti” (turpmāk – Pasākums) Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) organizē un īsteno attālināti, lai motivētu, sniegtu psiholoģisku un praktisku atbalstu, tādējādi veicinātu bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā, iesaistīšanos pašnodarbinātībā, vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības risku.

Motivācijas programma darba meklēšanai ilgst nepārsniedzot trīs mēnešus 80 akadēmisko stundu apmērā, individuāli vai grupā, kuras ietvaros bezdarbniekiem tiek sniegta psiholoģiska palīdzība, atbalsts un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanā, motivēšanas pasākumi, pilnveidotas sadzīves prasmes un nostiprinātas darba meklēšanas iemaņas.

Paralēli motivācijas programmai ar bezdarbnieku strādā arī sociālais mentors – darbā iekārtošanās asistents, kurš nodrošina individuālās konsultācijas bezdarbniekam, sniedzot praktisku palīdzību un psiholoģisko atbalstu darba iekārtošanās jautājumos, tādējādi palīdzot iekārtoties pastāvīgā darbā.

* Visas nodarbības norisinās latviešu valodā, darba dienās (pirmdiena līdz piektdiena), tiešsaistes videokonferences (Zoom Opener, MS Teams, Skype u.c.) režīmā.

PASĀKUMA ĪSTENOŠANA UN GALVENIE NOSACĪJUMI:

Pasākumā attālināti iesaista bezdarbniekus:

  • ar invaliditāti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;
  • kuri atbilst nosacījumiem attālināta Pasākuma saņemšanai (ir patstāvīgs interneta pieslēgums vai bezlimita internets, tehniskais nodrošinājums (dators un /vai cita viedierīce, t.sk., pieejama kamera, mikrofons), digitālā pratība pieslēgties Zoom Opener, MS Teams, Skype u.c.platformām, lai saņemtu Pasākumu attālināti).

Kā pieteikties Pasākumam?

  1. solis

NVA filiālē aģentam jāizsaka vēlme piedalīties Pasākumā.

 

  1. solis

Jāsaskaņo dalības laiks ar NVA filiāles koordinējošo ekspertu.

        

  1. solis

No NVA filiāles koordinējošā eksperta jāsaņem šādi dokumenti:

  • Individuālais darba meklēšanas plāns.
  • Nosūtījums dalībai Pasākumā.

 

Papildu informācija - NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv) vai NVA filiālēs
 
NVA bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206

 

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma