Jaunumi un aktualitātes novadā

20

Piešķirti papildus zvejas limiti 2021. gadam Rīgas jūras līča piekrastē un Engures ezerā

Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un licencēšanas komisija informē, ka ar 2020. gada 23. decembra Zvejniecības un licencēšanas komisijas sēdes lēmumu un 2021. gada 19. janvāra Zvejniecības un licencēšanas komisijas sēdes lēmumu ir piešķirti papildus zvejas limiti 2021. gadam Rīgas jūras līča piekrastē un Engures ezerā. Informācija par piešķirtajiem limitiem ir apkopota tabulā Nr.1 un izvietota pie Mērsraga novada pašvaldības ēkas (kases logā) un mājas lapā (www.mersrags.lv).

Tabula Nr. 1

N.p.k.

Uzņēmums, vārds uzvārds

Ūdenstilpne

Piešķirtais limits

1.

IK “Pakavs – Svīre”

Engures ezers

120 metri zivju tīklu;

2 zivju murdi;

2.

IU “Kadiķis – A “

Rīgas jūras līča piekraste

12 reņģu tīkli;

3.

Kristaps Karlsons

Rīgas jūras līča piekraste

1 reņģu tīkls

4.

Roberts Šiliņš

Rīgas jūras līča piekraste

1 reņģu tīkls

5.

Ainārs Pumpurs

Rīgas jūras līča piekraste

1 reņģu tīkls

6.

Artis Minders

Rīgas jūras līča piekraste

1 reņģu tīkls

7.

Signe Stanga

Rīgas jūras līča piekraste

1 reņģu tīkls

8.

Kaspars Brunsliepa

Rīgas jūras līča piekraste

1 reņģu tīkls

9.

Maija Paegle

Rīgas jūras līča piekraste

1 reņģu tīkls;

100 āķi;

 

Vēl ir iespējams pietikties uz nesadalītajiem limitiem pašpatēriņam un komrczvejai Rīgas Jūras līča piekrastē. Nesadalītos limitus skatīt tabulā Nr.2. Zvejniecības un licencēšanas komisija vērš uzmanību, ka pašpatēriņa zvejniekiem var tikt iedalīts tikai viens zivju tīkls, viens reņģu tīkls, viens lucīšu murds un viens simts āķu.

Tabula Nr.2

Ūdenstilpne

Zvejas rīks

Nesadalītais limits

Rīgas jūras līča piekraste

Reņģu tīkls

9 gab.

Āķi

1100 gab.

Reņģu stāvvads

1 gab.

Grunduļu murds

3 gab.

  • Iesniegumu var sagatavot izmantojot Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā pieejamo iesnieguma veidlapu vai brīvā formā. Iesniegumam nav jāpievieno nekādu dokumentu kopijas, taču dokumentu oriģināli būs jāuzrāda, saņemot licenci.

Iesniegumi klātienē netiek pieņemti!

  • Aicinām iesniegumus iesniegt:
  • parakstītus ar drošu elektronisko parakstu nosūtot tos uz e-pasta adresi mersrags@mersrags.lv ;
  • nosūtot pa pastu uz adresi: Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284;
  • iemest pie pašvaldības ēkas (Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads) izvietotajā pasta kastītē.
    • Atgādinām, ka pretendentiem ir jābūt nokārtotām saistībām pret Mērsraga novada pašvaldību.

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma