Jaunumi un aktualitātes novadā

29

Zvejas atļaujas (licences) zvejniekiem izsniegs pašvaldība!

Grozījumi Zvejniecības likumā, kā arī ar to saistītajos Ministru kabineta trīs noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra zvejas atļaujas (licences) zvejai Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos izsniegs pašvaldības.

Pašvaldībām ir tiesības izsniegt zvejniekiem zvejas atļauju (licenci), kā arī zvejas žurnālu (gadījumos, kad zvejas dati netiek reģistrēti elektroniski) zvejas veikšanai iekšējos ūdeņos (tostarp privātos ūdeņos) un jūras piekrastē.

Lai visi ar zvejas pārvaldību saistītie dati būtu pieejami vienkopus, pašvaldība Latvijas Zivsaimniecības integrētā zvejas un kontroles sistēmā (LZIKIS) ievadīs un varēs tieši no sistēmas izdrukāt visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar zvejas tiesību nomu un izmantošanu (nomas līgumi ar zvejniekiem, ikgadējie nomas līgumu protokoli, kuros norādīti zvejas limiti un zvejas atļaujas (licences)). Tas nozīmē, ka Valsts vides dienests zvejniekiem zvejas atļauju (licenci), kā arī zvejas žurnālu vairs neizsniegs!

Mērsraga novadā licences izsniegs Mērsraga novada pašvaldībā - Lielā iela 35. Par licenču un pārējo saistīto dokumentu izsniegšanu Mērsraga novada pašvaldībā atbildīga pašvaldības sekretāre Madara Brāle.

Limitu izpirkšana, līgumu noslēgšana, kā arī licenču un ar to saistīto dokumentu izsniegšana sāksies 2021. gada 5. janvārī! Apmeklētāji tiks pieņemti TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta! Lai pieteiktos zvanīt pa tel.28757923.

Dokumentu saņemšanas kārtība:

  • Jāpiesakās apmeklējumam;
  • Jāveic maksa par limitu izpirkšanu pašvaldības kasē;
  • Dodoties veikt maksājumu, līdzi jāņem laivas dokumenti, kā arī būs jānorāda sava kontaktinformācija;
  • Pēc apmaksas veikšanas, visi dokumenti tiks sagatavoti 1-2 darba dienu laikā, par kuru sagatavošanu un saņemšanu Jūs informēs telefoniski, vienojoties par saņemšanas laiku!

Tāpat grozījumi paredz prasību zvejniekiem, kas zvejo jūras piekrastē, nozvejas datus ievadīt elektroniski un kārtību, kā rīkoties, ja tas tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams. Komerczvejniekiem elektronisko datu ievade jāuzsāk ar 2021. gada 1. janvāri, bet pašpatēriņa zvejai noteikts pārejas laiks līdz 2023. gada 1. janvārim. Līdz minētajiem datumiem zvejnieki savas ērtības labad, lai nebūtu katru mēnesi jāiesniedz papīra zvejas žurnāli, jau uzreiz būs iespēja to darīt elektroniski. Savukārt iekšējo ūdeņu zvejā zvejniekiem būs dota izvēles iespēja – lietot elektronisko zvejas datu reģistrāciju vai darīt to papīra formā.

Madara Brāle

Tel.28757923

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma