Jaunumi un aktualitātes novadā

23

Informācija zvejniekiem par papildus pieteikšanos uz nesadalītajiem limitiem -->>

Pieteikšanās sākas 2020. gada 28. decembrī un ilgs līdz 2021. gada 15. janvārim.

Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un licencēšanas komisija informē, ka ir izsludināta vēl viena pieteikšanās uz nesadalītajiem limitiem pašpatēriņam un komerczvejai Rīgas jūras līča piekrastē. Nesadalītos limitus skatīt tabulā.

Ūdenstilpne

Zvejas rīks

Nesadalītais limits

Rīgas jūras līča piekraste

Reņģu tīkls

16 gab.

Āķi

1200 gab.

Reņģu stāvvads

1 gab.

Grunduļu murds

3 gab.

 

Pieteikšanās sākas 2020. gada 28. decembrī un ilgs līdz 2021. gada 15. janvārim.

Iesniegumu var sagatavot izmantojot Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā pieejamo iesnieguma veidlapu vai brīvā formā. Iesniegumu adresēt Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības un licencēšanas komisijai un tajā norādīt:


Fiziskām personām:

- Vārds, Uzvārds,

- Tālruņa numurs,

- Deklarētā adrese;

- Attiecīgo ūdeņu norāde (Engures

ezers vai Rīgas jūras līča piekraste);

- Pieprasītie zvejas rīki;

Juridiskām personām:

- Pretendenta nosaukums;

- Tālruņa numurs;

- Juridiskā adrese;

- Attiecīgo ūdeņu norāde (Engures

ezers vai Rīgas jūras līča piekraste);

- Pieprasītie zvejas rīki;


Iesniegumam nav jāpievieno nekādu dokumentu kopijas, taču dokumentu oriģināli būs jāuzrāda saņemot licenci.

Iesniegumi klātienē netiek pieņemti!

Aicinām iesniegumus iesniegt:

  • parakstītus ar drošu elektronisko parakstu nosūtot tos uz ē-pasta adresi mersrags@mersrags.lv;
  • nosūtot pa pastu uz adresi: Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284;
  • iemest pie pašvaldības ēkas (Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads) izvietotajā pasta kastītē.

Atgādinām, ka pretendentiem ir jābūt nokārtotām saistībām pret Mērsraga novada pašvaldību.

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma