Jaunumi un aktualitātes novadā

7

Mērsraga Sociālais dienests informē par iespēju pieteikties pabalstam krīzes situācijā

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma (turpmāk – likums) 35.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.

Kamēr visā valstī ir izsludināta ĀS sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām (tātad šobrīd līdz 2021.gada 28.februārim) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ārkārtas situācijas nozīmē mājsaimniecības ienākumu būtisku samazināšanos vai pilnīgu zaudēšanu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms šīs konkrētās ĀS iestāšanās, nespēju šajā situācijā veikt visus obligātos maksājumus un apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības, izmantojot ierastos problēmu risināšanas veidus, kā arī nepieciešamību saņemt materiālu un psihosociālu palīdzību.

Ģimene (persona), kura nonākusi krīzes situācijā, vēršas Mērsraga novada sociālajā dienestā ar iesniegumu var  attālināti, vai iesniedzot pie ieejas durvīm iesniegumiem paredzētajā vietā (var brīvā formā)..

Personai var piešķirt pabalstu krīzes situācijā, laikā kamēr tā vēl nav saņēmusi atbalstu par dīkstāvi vai bezdarbnieka pabalstu, lai palīdzētu personai un tās apgādājamiem nodrošināt pamatvajadzības[1]

Laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts par dīkstāvi, darbiniekam un pašnodarbinātajai personai neapmaksā slimības pabalstu.

Pašvaldība piešķirto pabalstu krīzes situācijā pārtrauc izmaksāt vai nepiešķir ar nākamo mēnesi, kas seko mēnesim, kurā personai izmaksāts atbalsts par dīkstāvi.

 

Sīkākā informācija pa tālruni 26464443; 63237708

Ar cieņu,

Mērsraga novada Sociālā dienesta vadītāja Gunta Fībiga

 

[1] Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumu Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” 13. un 21.punkts.

 


IESNIEGUMA VEIDLAPU atradīsiet šeit: http://www.mersrags.lv/?ct=socdienests_dokumenti&&fu=a&id=1607343542 

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma