Jaunumi un aktualitātes novadā

23

UZSĀKTI MĒRSRAGA TIRDZIŅA BŪVDARBI!

Mērsraga novada pašvaldība informē, ka oktobrī uzsākti Tirdziņa izbūves darbi Lielā ielā 64, Mērsragā.

Darbi tiek veikti, Lauku atbalsta dienesta finansētā projekta „Publiskās infrastruktūras labiekārtošana jūras kultūras mantojuma saglabāšanai Mērsraga novadā”, identifikācijas nr. Nr.19-08-FL06-F043.0203-000006 ietvaros, kas tika apstiprināts 2019.gada nogalē un uzsākti projekta īstenošanas darbi.

2020.gada 22.aprīlī Mērsraga novada pašvaldība izsludināja iepirkuma procedūru „Tirdzniecības vietas izveide Mērsragā”, iepirkuma id. Nr. MNP 2020/2, kura rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA „P.M.G.”, reģ. nr. 50003699021 par tirdzniecības vietas izveides projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu ar kopējo līguma summu EUR 98 760,00 (bez PVN). Tirdzniecības vietas izbūves darbu būvuzraudzību veic SIA „Tectum supervising”, reģ. nr. 40203083755. Plānots, ka būvdarbus paveiks līdz š.g. decembra sākumam.

Projektā tiks izveidota jauna tirdzniecības vieta Mērsraga centrā, kurā būs trīs slēgtā tipa tirdzniecības namiņi, kas aprīkoti ar elektrību, ūdeni un kanalizāciju, un divas atvērta tipa tirdzniecības vietas. Plānots, ka namiņos varēs tirgot vietējo uzņēmēju zivju produkciju, bet atvērtā tipa tirdzniecības vietas būs domātas mājražotāju lauku labumu tirgošanai.

Projekta mērķis – saglabāt un attīstīt jūras kultūras mantojuma pieejamību Mērsraga novadā, kas balstīts uz piekrastes zvejas prasmēm un zvejniekciemu tradīcijām.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 104 268,20, no kurām attiecināmās izmaksas sastāda EUR 97 286,67 un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publiskais finansējums 90%, t.i. EUR 87 558,00.Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

"Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"  http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm

Tidziņš_būvdarbi.jpg
Tidziņš_būvdarbi1.jpg

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma