Jaunumi un aktualitātes novadā

5

Ieguldot ES fondu finanšu līdzekļus, Mērsragā ir atjaunota brīvdabas estrāde “Jēgerleja"

Ieguldot ES fondu finanšu līdzekļus, Mērsragā ir atjaunota brīvdabas estrāde “Jēgerleja”, kas ir viena no nozīmīgākajām kultūras tradīciju uzturēšanas vietām novadā.

Veicot ieguldījumus estrādes atjaunošanā, ir nodrošināta Lībiešu kultūrtelpas un nemateriālā mantojuma saglabāšana un attīstība, kā arī jaunradīti pakalpojumi - jauns Baltijas jūras reģiona pilsētu un novadu sadraudzības festivāls "Jūras ziņģes".
 
 
Projekta ietvaros estrādes jumts pārbūvēts modernā arkas veidolā. Atjaunota estrādes dēļu seguma grīda un veikti uzlabojumi skatītāju sēdvietās, nomainot vecos baļķa soliņus ar jauniem koka soliņiem uz metāla kājām, nodrošinātas 1500 sēdvietas. Estrādes teritorija arī labiekārtota un atjaunots bruģa segums.Mērsraga brīvdabas estrāde “Jēgerleja” ir viena no nozīmīgākajām kultūras tradīciju uzturēšanas vietām Mērsraga novadā, kā arī iecienīta pašvaldības organizētu publisku pasākumu (Vasaras saulgriežu, Zvejnieku svētku, novada svētku, koncertu, sporta un deju, brīvdabas kino pasākumu) un vietējas sabiedrības iniciatīvas (radošo kolektīvu) organizētu pasākumu norises vieta. Pirms atjaunošanas brīvdabas estrādes infrastruktūrai dabas klimatisko un laika faktoru ietekmē bija radīti bojājumi, kā rezultātā tā nebija pilnvērtīgi izmantojama un tai draudēja slēgšana, kas būtiski ierobežotu Mērsraga novada iedzīvotājiem pieejamo kultūras pakalpojumu klāstu, negatīvi ietekmējot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Papildus, degradēts objekta vizuālais veidols negatīvi ietekmētu arī pilsētvidi.

Kopējās estrādes izveides izmaksas ir 214 930 eiro, ES fondu ieguldījums ir 177 443 eiro.
Mērsraga brīvdabas estrāde ir viena no septiņiem kultūras objektiem, kas atjaunota projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” ietvaros, lai veicinātu vietējās kultūras ilgtspējīgu attīstību Kurzemē. Kopējās projektā paredzētās izmaksas ir vairāk nekā 7,3 milj. eiro, no kurām ES fondu līdzfinansējums ir 3,1 milj. eiro. Projektu “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Jūrmalas pilsētas dome īsteno sadarbībā ar Rojas novada domi, Mērsraga novada pašvaldību un Engures novada domi.

Projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” objekti:

1. Mellužu brīvdabas estrādes restaurācija un teritorijas labiekārtošana.
2. Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana, ierīkojot tajā tūrisma informācijas punktu, interaktīvu ekspozīciju un mākslas galeriju.
6. Jēgerlejas brīvdabas estrādes pārbūve un labiekārtošana Mērsragā.
Projekta mērķis ir veicināt Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.
Objektu attīstīšana un pilnveidošana ir vērsta arī uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot infrastruktūru kvalitatīvai un daudzveidīgai brīvā laika pavadīšanai, tai skaitā sabiedrības iniciatīvas virzītu pasākumu norisei. Papildus, projekta īstenošanas rezultātā, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas objektu saglabāšanā, infrastruktūras pilnveidē un pilsētvidi degradējošu objektu sakārtošanā, tiek uzlabota pilsētvide.
Kopumā līdz 2022. gadam ar ES fondu līdzfinansējumu vairāku projektu ietvaros visā Latvijā paredzēts saglabāt, aizsargāt un attīstīt vairāk nekā 60 kultūras un dabas mantojuma objektus.
 

estrade 5.jpg
estrade 6.jpg
estrade 7.jpg
estrade 8.jpg
estrade 9.jpg
estrade 10.jpg

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma