Jaunumi un aktualitātes novadā

20

Mērsraga novada pašvaldības policija atgādina Mērsraga novada iedzīvotājiem par līguma slēgšanu ar sadzīves atkrituma apsaimniekotāju

Mērsraga novada pašvaldības policija bieži saņem Mērsraga novada iedzīvotāju sūdzības par sadzīves atkritumu kaudzēm dažādās publiskās vietās, kā arī par sadzīves atkritumu dedzināšanu un ir skaidrs, ka par tiem atbildīgi ir tieši to privātmāju īpašnieki, kuri par savu īpašumu nav noslēguši līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu Mērsraga novada pašvaldības viena no funkcijām ir organizēt un kontrolēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Tādejādi pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktam Mērsraga novada dome ir apstiprinājusi 2011.gada 15.novembrī saistošos noteikumus Nr. 26/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mērsraga novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi), kuros 11.2.punktā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskā valdītājam vai apsaimniekotājam ir pienākums noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekošanas zonā noteikto atkritumu apsaimniekotāju. Ar Saistošajiem noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.mersrags.lv: http://www.mersrags.lv/get.php?o=1&f=filelists/1451983934-nr_26_2011_atkrit_apsaimniekos.pdf.

Mērsraga novada dome ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „Atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”, līdz ar to Mērsraga novada pašvaldības policija aicina ikvienu atkritumu radītāju vai valdītāju, neatkarīgi no tā, vai tā ir juridiska vai fiziska persona pārliecināties, vai par savu īpašumu ir noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu, un tie, kuri konstatē, ka līguma nav – nekavējoties noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „Atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”.

Mērsraga novada pašvaldības policija informē, ka sākot ar 2020.gada februāri tiks veiktas pārbaudes par neiekļaušanos pašvaldības kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Gadījumos, kad tiks konstatēts, ka nav noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu, Mērsraga novada pašvaldības policija lems par administratīvās lietvedības uzsākšanu un administratīvā soda piemērošanu.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta otro daļu par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Mērsraga novada pašvaldības policija arī aicina iedzīvotājus neatstāt sadzīves atkritumus tam neparedzētās vietās, kā arī Mērsraga novada administratīvās teritorijas  publiskās vietas nepiegružot ar sadzīves atkritumiem.

 

 

Mērsraga novada pašvaldības policijas priekšniece I.Lilinfelde

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma