Jaunumi un aktualitātes novadā

21

Gājēju laipa uz jūru Upesgrīvas pagastā izveidota

Mērsraga novada pašvaldība 2019.gada pavasarī saņēma Latvijas vides aizsardzības fonda lēmumu par projekta „Gājēju laipas uz jūru izveidošana Upesgrīvas pagastā”, (Reģistrācijas nr.1-08/404/2018) apstiprināšanu. Projekts tika iesniegts- valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti”, vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē „Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”.

Projekta īstenošanas laikā piekrastes kāpu joslā pie Upesgrīvas pludmales tika izbūvēta gājēju laipa no koka 75 metrus gara un 1,5 metrus plata. Jaunā laipa atvieglos Upesgrīvas pludmales apmeklētāju piekļuvi pie jūras, tai skaitā māmiņām ar bērnu ratiņiem un personām ar kustību traucējumiem būs ērtāka nokļūšana pludmalē. Tāpat, apmeklētāju pārvietošanās uz pludmali pa izbūvēto koka laipu mazinās noslodzi uz piejūras kāpu un saudzēs to.

            Projektā mērķis bija nodrošināt piekrastes dabas aizsardzību, labiekārtot teritoriju apmeklētāju piekļūšanai pie jūras un mazinātu antropogēnās slodzes ietekmi uz kāpu zonu Mērsraga novadā, kas tika sasniegts īstenojot projektu.

Projekta darbību īstenošanai Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtais finansējums ir 70%, kas sastāda EUR 5554,00, un Mērsraga novada pašvaldības līdzfinansējums 30%, t.i. EUR 2380,09 no projekta attiecināmajām izmaksām.

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (1)

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma