Jaunumi un aktualitātes novadā

30

Mērsragā uzsākti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remontdarbi!

Mērsraga novada pašvaldība 2018.gada martā saņēma Latvijas vides aizsardzības fonda apstiprinājumu par projekta „Dažādu Rīgas jūras līča piekrastes biotopu apsaimniekošana atbilstoši sabiedrības un dabas aizsardzības interesēm Mērsraga novadā” (Reģistrācijas nr.1-08/51/2018) apstiprināšanu.

Projekts tika iesniegts- valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti”, vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē „Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”.

            Projekta ietvaros tiek veikti pasākumi piekrastes teritorijas infrastruktūras labiekārtošanai un Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanai, kas atbilstoši dabas aizsardzības prasībām ietver pasākumus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai. Lai nodrošināti maksimāli attīrītu notekūdeņu nokļūšanu vidē un saglabātu tīru Baltijas jūru, Mērsraga novada pašvaldība 2018.gada 21.novembrī noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA „Asmāra” par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remontu un renovāciju. Pēc tehniskā projekta saskaņošanas 2019.gada aprīlī tika uzsākti būvdarbi Mērsraga notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Lielā ielā 64D, Mērsragā uzlabošanai. Objekta būvuzraudzību veic SIA „Amber Building”.

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma