Jaunumi un aktualitātes novadā

17

Par meža ugunsnedrošo laikposmu

Valsts meža dienests ar 2019. gada 15. aprīļa rīkojumu Nr.77 „Par meža ugunsnedrošo laikposmu", sākot ar 2019. gada 19. aprīli, ir noteicis meža ugunsnedrošo laikposmu visā valsts teritorijā.

Katra meža īpašnieka (valdītāja) pienākums ir nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā un pēc Valsts meža dienesta amatpersonas pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

           

Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:

1) Kurināt ugunskurus mežā un purvos (izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas).

2) Atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies.

3) Nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus.

4) Veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības (izņemot atbilstoši ierīkotas vietas).

5) Medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla.

6) Braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai.

7) Ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu.

8) Bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas atlieku dedzināšanu).

             

         Meža ugunsnedrošajā laikposmā dedzināt ciršanas atliekas atļauts tikai ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību atbildīgā darbinieka ikreizēju rakstisku atļauju zemas meža ugunsbīstamības apstākļos.

          Par darbību ārpus meža zemēm, kas, radot dūmus, var maldināt ugunsnovērošanas torņu dežurantu darba pienākumu veikšanu informēt telefoniski Ziemeļkurzemes virsmežniecības ugunsapsardzības operatīvo dežurantu (tālr. 26157064).

Papildus iepriekš minētajiem galvenajiem ierobežojumiem, ugunsnedrošajā laikposmā jānodrošina arī Ministru kabineta 2016. gada 19. februāra noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" prasību ievērošanu mežā un attiecīgo novadu saistošajos noteikumos minētās prasības.

Konstatējot meža ugunsgrēku, lūgums zvanīt Ziemeļkurzemes virsmežniecības ugunsapsardzības operatīvajam dežurantam (tālr. 26157064), tuvākajai Valsts meža dienesta struktūrvienībai vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (tālr. 112), nosaucot ugunsgrēka izcelšanās vietu, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

 

Andris Dulverks,

Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības

inženieris ugunsapsardzības jautājumos

 

 

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma