Jaunumi un aktualitātes novadā

8

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Sociālais dienests aicina Mērsraga iedzīvotājus, kuriem ir 1. un 2. grupas invaliditāte noteikta, kuriem pieder nekustamais īpašums un tajā ir deklarējies – ierasties sociālajā dienestā, lai uzrakstītu iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.

2017.gada maija mēnesī stājās spēkā Mērsraga novada Saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Mērsraga novadā”. Punktā 1.2. noteikts, ka atvieglojumu saņēmējs ir fiziska persona, kuras īpašumā vai tiesiskā valdījumā Mērsraga novadā ir nekustamais īpašums, kurā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu, ja īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var piešķirt personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajam īpašumam, kurā šī persona ir deklarējusies. Punktā 2.3.1.noteikts, ja tā (zeme) pieder personai vai persona ir tās tiesiskais valdītājs, kura ir I grupas persona ar invaliditāti, kā arī šo personu aizbildņiem vai aizgādņiem – nekustamā īpašuma nodoklim nosaka atvieglojumu  70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Punktā 2.3.2. noteikts,  ja tā (zeme) pieder personai vai persona ir tās tiesiskais valdītājs, kura ir II grupas persona ar invaliditāti, kā arī šo personu aizbildņiem vai aizgādņiem – nekustamā īpašuma nodoklim nosaka 50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Ierodoties sociālajā dienestā, līdzi jāpaņem personas apliecinošs dokuments un invaliditātes apliecība.

Ja persona veselības apstākļu dēļ nevar ierasties sociālajā dienestā, lūdzam zvanīt pa tālr. 63237708 vai 26464443, sociālais darbinieks aizbrauks pie Jums uz mājām.

Neskaidrības gadījumā zvanīt pa tālr. 63237708 vai 26464443

Ar cieņu Sociālā dienesta vadītāja – Gunta Fībiga

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Kādus Mērsraga suvenīrus Jūs vislabprātāk iegādātos Informācijas centrā? Kas interesē, patīk?
     Rezultāti » 

Reklāma