Jaunumi un aktualitātes novadā

14

Plāns “B”

Mīļie mērsradznieki, vēlos no sirds mūs visus sveikt adventes laikā un vēlēt mums skaistus, ģimeniskus un gaišus Ziemassvētkus un, lai jaunajā gadā mums kopīgi izdodas sasniegt visu, pēc kā esam tiekušies!

Mērsrags pieaug un atdod parādus.
Mērsragam 2016. gadu noslēdzot, ir ko izvērtēt. Mēs kopā strādājam un dzīvojam jau 6 gadus. Vēl šodien man ir atmiņā laiks, kā darbu kopā uzsākām 2011. gada janvārī. Man bija jāuzņemas vadīt novadu ar vāju budžetu, milzīgiem parādiem un saistību apjomu, kurš jau pārsniedza Finanšu ministrijas pieļautos griestus. Mūsu saistību (kredītu un parādu) apmērs pret budžeta ieņēmumiem bija gandrīz 20.5% (pieļaujamais bija tikai 20%). Daudzi mūsu nelabvēļi arī gadiem skandināja, ka mēs neizdzīvosim, ka Mērsrags bankrotēs. Šobrīd šo gadu laikā mēs esam spējuši kāpināt savus kopbudžeta ieņēmumus par vairāk kā 20%, sasniedzot kopējos ieņēmumus 2016. gadā 1 651 465 EUR. Mēs esam spējuši samazināt novada parādsaistības un pa šiem gadiem atdevuši kredītus par kopējo summu 995 000 EUR apmērā. Šobrīd mūsu saistību apjoms pret budžetu ir samazināts no 20.5% uz 14.5%
 
Labs darbs, kas padarīts.
Taču tas nenozīmē, ka šajos gados esam stagnējuši, tieši otrādi, mēs paralēli esam realizējuši dažādus ES līdzfinansētus projektus apmēram 1.7 miljonu Eiro vērtībā. Esam rekonstruējuši skolu, bērnu dārzu, sabūvējuši un atjaunojuši ielas daudzu kilometru garumā, piedalījāmies dažādos starptautiskos projektos, esam uzbūvējuši informācijas centru un arī Saieta namu Upesgrīvā.  To darot, paralēli esam samazinājuši savu saistību apjomu. To spējām paveikt ar mazu, bet efektīvu pašvaldības administrāciju, kura spēja precīzi un atbilstoši realizēt visus uzdevumus. Šajos gados mums nav noraidīts neviens no mūsu projektiem, kā arī nav neviena uzrēķina, visu Eiropas finansējumu līdz pēdējam centam esam saņēmuši. Mūsu situācija ir tāda, ka pirmo reizi, kopš neatkarības atgūšanas, Mērsrags ir spējis iegādāties tehniku savai saimniecībai – Mēs esam nopirkuši traktoru Landini, kurš spēs šķūrēt mūsu ietves un ceļus, paralēli ar automātisko kaisītāju tās nokaisot, kā arī mums ir piekabe ar 2.5 tonnu kravnesību zemes un citiem darbiem, traktoram ir iekrāvējs, ielu slaukāmā birste un arī jaudīgs pļāvējs. Īsāk sakot, varēsim strādāt ātrāk, efektīvāk un paveikt vairāk.


Periods
Kopā budžets EUR
2011.
1 370 107
2012.
1 596 593
2013.
2 205 401
2014.
1 806 608
2015.
1 672 128
2016. 1 651 465
Tabula Nr. 1
Mērsraga novada kopbudžeta ieņēmumi 2011. – 2016.


Periods

Saņemti EUR

Atmaksāti EUR

Saistību apmērs pret ieņēmumiem

%

2011.

40 000

78 815

20.46

2012.

66 718

87 903

19.36

2013.

341 289

287 726

16.87

2014.

221 486

183 296

16.02

2015.

13 204

204 585

15.57

2016.

-

115 935

14.56

Tabula nr.2
Mērsraga novada AIZŅĒMUMI  (PAMATSUMMAS)2011 – 2016.

Periods

Projekta nosaukums

Summa  EUR

2011.

Bākas un Ezera ielas rekonstrukcija

194 693

 

Mērsraga novada izaugsme Eiropas  savienības projektu sagatavošanā

18 221

2012.

Norāžu un informatīvo stendu izveide Mērsraga novadā

12 921

 

Informācijas centra vienkāršota rekonstrukcija

63 121

 

Bērnu un jauniešu atpūtas laukuma izveide

26 433

 

Ūdenssaimniecības attīstības Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā 2.kārta

638 432

 

Projekts LakesforFuture

54 978

2013.

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekts gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga vidusskolas ēkā

286 013

 

Tautastērpu iegāde Mērsraga vidusskolas 1.-4. klases un 5.-9. klases deju kolektīviem

5 833

 

Informācijas centra būvniecība

44 362

 

Trotuāra izbūve Skolas ielā

23 545

 

Saieta nama rekonstrukcija

30 435

 

Dzintara ielas rekonstrukcija

12 245

 

Atpūtas ielas rekonstrukcija

25 867

2014.

Skatu torņu būvniecība

35 041

 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga novada PII Dārta ēkai

172 868

 

Labiekārtošanas darbi Mērsraga novadā ;

·         Stāvlaukuma un asfaltbetona segums (600m2);

·         Trīs pludmales pārģērbšanās kabīnes;

·         Divas tualetes;

·         Putnu novērošanas tornis;

·         Novērošanas tehnika.

31 219

2015.

Skolas ielas seguma maiņa

13 991

 

IT tehnoloģijas

·         Datorkomplekts;

·         WiFi iekārtas.

4 789

 

Zivju resursu aizsardzības  nodrošināšana Mērsraga novada ūdenstilpēs

·         Kvadracikls;

·         Binoklis;

·         Nakts redzamības iekārta;

·         GPS iekārta;

·         Videokamera.

8 431

Tabula Nr. 3
REALIZĒTIE PROJEKTI Mērsraga novadā 2011 – 2015.


Tas ir tikai sākums.
Tomēr paveiktais nav iemesls tīksmināties un vairs neko nedarīt. Pēc ilgstoša darba un dažādām saskaņošanām ar daudz dažādām institūcijām, esam uzsākuši virkni jaunu, lielu un Mērsragam svarīgu projektu realizāciju. Esam izstrādājuši sporta zāles projektu un šobrīd jau tiek izsludināts konkurss sporta zāles būvniecībai. Ja viss ritēs, kā iecerēts, plānojam būvniecību uzsākt jau pavasarī. Tāpat ir paredzēs izbūvēt zivju tirdziņu, labiekārtot vairākas ielas, realizēt Estrādes projektu 200 000 EUR vērtībā, izveidojot ērtas sēdvietas, kā arī pagarinot jumtu, lai tas nosegtu visu skatuvi. Plānots labiekārtot Upesgrīvas saieta namu ievelkot apkuri, ūdeni un kanalizāciju, lai šī, upesgrīvniekiem tik vajadzīgā ēka varētu darboties cauru gadu bez pārtraukuma. Joprojām mūsu skolēniem dažādu projektu ietvaros būs iespēja pabūt dažādās Eiropas valstīs, kā arī uzņemsim viesus pie mums. Tiks izbūvēts arī gājēju celiņš uz jūru pie Mērsraga bākas.
Darba mums ir ļoti daudz, lai mums kopā izdodas Mērsragu padarīt labāku.

Mērsraga novada pašvaldības Projektu plāns 2017.gadam

Darbs.
Daudzi mērsradznieki un domāju, ka visi Latvijā ir apjautuši, ka vienīgie, kuri šajā laikā jūtas ērti un neapdraudēti, ir lielā Latvijas ierēdņu armija. Pārējiem mums ikdienu ir jācīnās par izdzīvošanu. Pēc gandrīz gadu ilgām pūlēm ir noslēgts līgums un ir uzsākta jaunas mencu pārstrādes rūpnīcas projektēšana Mērsragā. Norvēģijas investori jau nodibinājuši uzņēmumu Latvijā un šobrīd notiek rūpnīcas projektēšana, kura savu darbu Mērsragā uzsāks apmēram gada laikā. Kāds cits investors no Norvēģijas šobrīd jau nomā angāru Mērsragā un plāno uzsākt koka kuģu un jahtu atjaunošanu. Arī viņš jau ir nodibinājis uzņēmumu Latvijā un šobrīd notiek sarunas par iespēju sākt būvēt pašam savu ražošanas angāru un biroja telpas. Jau 2 reizes Mērsragā šogad tikāmies ar Francijas uzņēmuma pārstāvjiem un notiek sarežģītas sarunas. Ja mums izdosies, tad ir plānota jahtu būvniecības līnijas uzstādīšana Mērsragā. Kopumā šie 3 uzņēmumi varētu nodrošināt līdz pat 80 jaunām darba vietām. Kāpēc šie procesi ir tik lēni, par to uzrakstīšu nākamreiz, bet katram šķērslim Latvijā ir uzvārds un Jūs tos uzzināsiet.
 
Mērsrags – notikumu centrā.
Šajā vasarā Mērsrags savā ziņā būs gan Latvijas, gan Eiropas notikumu centrā. Mūsu mednieki ir izcīnījuši iespēju, kuru novads izmantos – augusta pirmajā nedēļas nogalē pie mums notiks visas Latvijas mednieku svētki – “Minhauzens”. 3 dienas būs gan koncerti, balles, gan arī dažādas sacensības, būs programma arī bērniem. Mēs sagaidām, ka tikai dalībnieku skaits vien varētu būt ap 5000 cilvēku. Tas būs kas jauns Mērsragam.
 Tikai nedēļu vēlāk – mūsu novada svētkos sagaidīsim līdz pat 30 NATO kara kuģu ierašanos Mērsragā. Varēsim gan apskatīt kuģus, gan redzēt daudzu valstu karavīrus krāšņā parādē, sacentīsimies starptautiskās sporta spēlēs un piedzīvosim vēl daudz ko citu, jo Mērsrags ir un būs centrā…
 
Jaunajā gadā ieejot, varu novēlēt Jums un mums visiem – Mērsragam nav un nebūs plāns “B” Mērsragam jāaug un jāattīstās. Aiz mums ir tikai jūra.

 
Ar cieņu,
Lauris Karlsons
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Vai Jums patīk jaunās mājas lapas dizains un funkcionalitāte?
     Rezultāti » 

Reklāma