Paziņojumi novadā

Paziņojumi novadā

Paziņojums par Mērsraga novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

18.12. - 18.12.

Mērsraga novada dome 2018. gada 18. decembrī pieņēma lēmumu Nr.64 (prot.Nr.17, 3.punkts) “Par Mērsraga novada Attīstības programmas 2019.- 2025. gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar šo lēmumu ir apstiprināts  Programmas izstrādes darba uzdevums, tā izpildes termiņi un izstrādes/vadības grupas sastāvs.
Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam. Attīstības programmas izstrādes  uzdevums:
Izstrādāt Attīstības programmu, ievērojot pašvaldības telpiskās attīstības stratēģiju un izvērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus.

Iesūtīts 18.12.2018Lasīt vairāk
Paziņojumi novadā

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”Piejūra”” informācija par izmaiņām sadzīves atkritumu savākšanas tarifā

26.11. - 31.12.
Ņemot vērā Dabas resursu nodokļa likmes izmaiņas no 35,00 EUR/t uz 43,00 EUR/t, tiek mainīts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”Piejūra”” 2018.gadam apstiprinātais atkritumu savākšanas tarifs, kas sastāv no 3 komponentēm: atkritumu apglabāšanas tarifa, Dabas resursa nodokļa, izvešanas tarifa.
Iesūtīts 26.11.2018Lasīt vairāk
Paziņojumi novadā

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

25.09. - 28.02.
Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas Nepārtraukto kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības  (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai.
Iesūtīts 25.09.2018Lasīt vairāk
Paziņojumi novadā

PAPILDINĀTS! 13.02. Mērsragā iespējami ūdens padeves traucējumi

13.02. - 14.02.
Šodien, tehnisku iemeslu dēļ, Mērsragā ir iespējami ūdens padeves traucējumi, informē novada pašvaldība.  Patlaban tiek strādāts pie tā, lai iespējami ātrāk normāla ūdens padeve tiktu atjaunota. Mērsraga ūdenssaimniecība informē arī, ka naktī uz 14.februāri ūdens padeve tiks pārtraukta virzienā no Mērsraga ciema centra uz Bērzciems pusi līdz PII "Dārta" jeb ciema beigām. Pašvaldībā atvainojas par sagādātajām neērtībām.
Iesūtīts 13.02.2019Lasīt vairāk

Twitter

 

Aptaujas

Kādus Mērsraga suvenīrus Jūs vislabprātāk iegādātos Informācijas centrā? Kas interesē, patīk?
     Rezultāti » 

Reklāma