Paziņojumi novadā

2

Kur ziņot par pieklīdušiem, klaiņojošiem dzīvniekiem?

Par klaiņojošu dzīvnieku ķeršanu un aprūpti Talsu novadā gādā SIA "Mellers". Iedzīvotājiem par klaiņojošiem suņiem un kaķiem ir jāziņo patversmes pakalpojuma sniedzējam SIA „Mellers” (tālr.: 26352774, 28383863), bet ārkārtas gadījumos, kad dzīvnieks izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai dzīvniekam, jāpaziņo Talsu novada pašvaldības policijai, zvanot pa dežūrtālruni: 26132701. Pašvaldības policija tālāk veiks saņemtās informācijas koordinēšanu.

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu drīkst veikt īpaši apmācīti dzīvnieku ķērāji, ko apliecina Latvijas Veterinārārstu biedrības izsniegta dzīvnieku ķērāja apliecība.

Domājot par iedzīvotāju drošību un saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dzīvnieku labturības jomu, dzīvnieku ķērāja pienākums ir nodrošināt klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai cietušu dzīvnieku izķeršanu, transportēšanu, īslaicīgu uzturēšanu un aprūpi dzīvnieku patversmē, lai saglabātu dzīvnieka veselību un ierobežotu cilvēkam un dzīvniekiem bīstamo infekcijas slimību izplatību.

Pēc tam, kad notvertais mājas (istabas) dzīvnieks ir nonācis dzīvnieku patversmē, pamatojoties uz dzīvnieka identifikācijas datiem (čipu) un vienotajā valsts datu bāzē pieejamo informāciju, tiek noteikts dzīvnieka īpašnieks, tādējādi nodrošinot iespējami ātrāku tā atgriešanos mājās.

Ja dzīvnieks nav apzīmēts ar čipu vai pēc citiem pieejamajiem dzīvnieka identifikācijas datiem nav iespējams noteikt tā saimnieku, pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina patversmē uzņemtā dzīvnieka saimnieka meklēšana, ievietojot informāciju par dzīvnieku plašsaziņas līdzekļos.

„Vairākus gadus strādājot Slokas dzīvnieku patversmē un redzot problēmsituācijas, ar kādām ikdienā nākas saskarties dzīvniekiem, liela nozīme ir strādāt patversmes iemītnieku labā un uzlabot viņu dzīves kvalitāti un apstākļus. Mūsu primārais darbs ir izmitināt izķertos, atsavinātos un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušos dzīvniekus, taču ne mazāk svarīgi ir samazināt patversmē esošo dzīvnieku skaitu, jo, lai arī cik kvalitatīvi tiktu nodrošināta dzīvnieku aprūpe, patversmes darbinieki nespēj aizstāt mājas siltumu un saimnieka gādīgās rokas,” stāsta SIA „Mellers” valdes loceklis Oskars Mellers.

Līdztekus O.Mellers norādīja, ka aktuālā informācija par patversmē nokļuvušajiem dzīvniekiem jau drīzumā būs pieejama Talsu novada pašvaldības dzīvnieku patversmes „Ausma” kontā sociālajā tīklā „Facebook”.

Talsu novada pašvaldība saņēmusi vairākus iedzīvotāju jautājumus par noklīdušo un klaiņojošo suņu un bezsaimnieka kaķu eitanāziju.

Talsu novada pašvaldība vērš iedzīvotāju uzmanību, ka pieaugušu suņu un kaķu uzturēšana par pašvaldības līdzekļiem notiek līdz 14 dienām. Ja 14 dienu laikā nav izdevies atrast dzīvnieka saimnieku, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības dzīvnieku atdot īpašumā citai personai (dzīvniekam jābūt sterilizētam, attārpotam, vakcinētam, čipotam un reģistrētam LDC vienotajā reģistrā), paturēt patversmē par pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem, nodrošināt veselo kaķu nogādāšanu atpakaļ ierastajā dzīves vai noķeršanas vietā, nodot turēšanā citai patversmei vai arī veikt tā eitanāziju (iemidzināšanu).

Jāatzīmē, ka saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu un Dzīvnieku aizsardzības likumu dzīvnieka eitanāzija pieļaujama tikai galējas nepieciešamības gadījumā, ja dzīvnieka veselības stāvoklis ir smags un sagādā ciešanas. Primāri tiek rasti citi risinājumi – galvenokārt tā ir jaunu māju meklēšana šiem dzīvniekiem.

„Galvenajam dzīvnieku patversmes mērķim jābūt nelaimē nonākušā dzīvnieka sakopšana, reģistrācija un aktīva līdzdarbība tā adopcijas procesā. Mērķis nevar būt ilgstoša finansējuma saņemšana no pašvaldības, ieņemot pasīvu lomu adopcijas procesā,” skaidro Talsu novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Daniels Pētersons.

Talsu novada pašvaldība vēlas atgādināt visiem mājdzīvnieku īpašniekiem, ka viņu pienākumos ietilpst gan rūpes par dzīvnieka veselību un labturību, gan arī pienākums nodrošināt suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrēšanu vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu bāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs.

Informējam, ka iedzīvotājiem par klaiņojošiem suņiem un kaķiem ir jāziņo patversmes pakalpojuma sniedzējam SIA „Mellers” (tālr.: 26352774), bet ārkārtas gadījumos, kad dzīvnieks izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai dzīvniekam, jāpaziņo Talsu novada pašvaldības policijai, zvanot pa dežūrtālruni: 26132701. Pašvaldības policija tālāk veiks saņemtās informācijas koordinēšanu.

Renāte Freiberga

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma