Paziņojumi novadā

8

SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA ORGANIZĒTI VIETĒJA MĒROGA PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAI UN SLIMĪBU PROFILAKSEI PAŠVALDĪBĀS

PROJEKTA MĒRĶIS: Nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem, īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās (psihiskās) veselības, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma