Paziņojumi novadā

19

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz 2021.gada informatīviem semināriem un konsultācijām zoom platformā

Viena no apskatāmajām tēmām: Projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšanas prasības Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) konkursā.

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz 2021.gada informatīviem semināriem un konsultācijām zoom platformā projektu iesniedzējiem
 26. februārī plkst.11.00
 02. martā plkst. 14.00
 04. martā plkst. 11.00
 09. martā plkst. 14.00
Apskatāmās tēmas: Projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšanas prasības Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) konkursā.
Aktualitātes: Eiropas finanējuma piesaistei. Kādas projektu idejas iesniegt. Vērtēšanas kritēriji. Metodika. Iepirkumu piemērošana. Projektu iesniegumu veidlapas elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS). Nepieciešamie pavaddokumenti. Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistīti jautājumi.

Semināri ir bezmaksas. Pieteikšanās beidzas vienu dienu pirms katra semināra dienas.
Pieteikšanās saite: https://ej.uz/seminari_Leader_EJZF
Informācijai: Administratīvā vadītāja Lolita Muceniece, mob.t. 22328884, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

Twitter

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma