Paziņojumi novadā

21

Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā

Pirms iesaistes apmācībās katrs pretendents piedalās profesionālās piemērotības noteikšanā. Projekta dalībniekiem profesionālās piemērotības noteikšanas un mācību laikā nodrošināta prasmju apmācība, ēdināšana, izmitināšana un sociālpsiholoģiskais atbalsts.

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma