Paziņojumi novadā

23

Piedāvā darbu pašvaldības policijas inspektoram

Pieteikumu konkursam, atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 31. augustam sūtīt pa pastu, norādot adresātu: Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Mērsraga novada pašvaldībai pie sekretāres Lielā ielā 35, darba laikā.

Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Pašvaldības policijas inspektora amatu”.

Lasīt vairāk -->>>

http://www.mersrags.lv/get.php…

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma