Paziņojumi novadā

3

Aktuāla informācija no Rojas apvienotās būvvaldes

Rojas apvienotā būvvalde informē, ka saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 21.punktu, ar 2020. gada 1. janvāri jebkāds būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā - WWW.BIS.GOV.LV.

Ņemot vērā iepriekš minēto, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kura pēc 2020. gada 1. janvāra vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības procesu, kā piemēram, pārbūvēt savu dzīvojamo māju, būvēt palīgēku, atjaunot vai pārbūvēt savu dzīvokli, būvēt ražošanas ēku vai realizēt inženierbūves būvniecību, utt., visas nepieciešamās darbības būs jāveic Būvniecības informācijas sistēmā izveidotajā platformā. Tas nozīmē, ka visu būvniecības dokumentāciju, t.sk. būvniecības iesniegumu, būs iespējams ievietot tikai Būvniecības informācijas sistēmā, elektroniski. Rojas apvienotā būvvaldē no 2020. gada 1. janvāra būvniecības dokumentāciju, t.sk. būvniecības iesniegumus, papīra formātā iesniegt vairs nav nepieciešams.

Būvniecības informācijas sistēmai ir sekojošas priekšrocības:

  • ieceres dokumentāciju sistēmas lietotājs var iesniegt jebkurā laikā un no jebkuras vietas;
  • sistēmas lietotājs jebkurā laikā var piekļūt savai būvniecības lietai;
  • dokumenti tiek iesniegti elektroniski, netērējot dabas resursus un ietaupot laiku;
  • sistēmā var veidot pilnvarojumus, neejot pie notāra (tikai attiecībā uz būvniecības lietām);
  • sistēmā darbojas arhīva funkcija – tās lietotājam vienuviet pieejama visa informācija par būvniecību konkrētajā nekustamajā īpašumā.

 

Būvniecības informācijas sistēmā tās lietotāju ērtībai ir izvietotas videopamācības katram būvniecības ieceres sagatavošanas solim, kā arī tajā ir iestrādāts veidnis, ar kura palīdzību var izvēlēties atbilstošo iesnieguma veidlapu.

Būvniecības informācijas sistēma atrodas vietnē WWW.BIS.GOV.LV. Augšējā kreisajā stūrī ir norāde “Būvniecības darba vieta”, kurā var pieslēgties savam kontam. Autorizēties iespējams ar jebkuru rīku, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (internetbanka, e-paraksts).

Noslēgumā, vēlreiz vēršam ikviena uzmanību uz to, ka no 2020. gada 1. janvāra Rojas apvienotā būvvaldē, klātienē, papīra formātā būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegt vairs nav iespējams, kā arī nav iespējams uz vietas aizpildīt būvniecības lietu veidlapas un iesniegt būvniecības ieceres dokumentāciju.

Būvniecības informācijas sistēmas klientu atbalsta dienestu uztur Būvniecības valsts kontroles birojs, kam neskaidrību gadījumos var zvanīt pa tālruni 62004010.

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma