Paziņojumi novadā

19

Mērsragā tiks veikta dižkoku mērīšana MARTĀ - APRĪLĪ

Mērsraga Informācijas centrs aicina sava novada iedzīvotājus līdz 15.martam ziņot par savā novadā, privātīpašumā novērotajiem dižkokiem. Tas gan palīdzēs Dabas Aizsardzības Pārvaldes (DAP) speciālistiem noteikt precīzāku dižkoku skaitu novadā, gan kopumā sekmēs dižkoku aizsardzību Latvijā.

Mērsraga Informācijas centrs veicis 2018.gadā dažādu datu apkopojumu, kur kopumā saistībā ar mūsu novadu minēti 14 dižkoki. Iepriekšējie dati ir samērā novecojuši, tādēļ Mērsraga Informācijas centrs uzņēmies iniciatīvu, aicinot talkā DAP speciālistus, lai precizētu ne tikai dižkoku skaitu novadā, bet arī iegūtu precīzākus, aktuālākus mērījumus.

Dižkokiem Latvijā ir liela ainaviska vērtība, tajos mīt arī retas, aizsargājamas putnu, kukaiņu, piepju, ķērpju un sūnu sugas. Dižkoki nereti iet bojā ne tikai vecuma, bet arī slimību vai cilvēka saimnieciskās darbības dēļ, tāpēc dižkoku uzskaite un aizsardzība ir būtiska.
 
Par dižkokiem uzskatāmi koki, kas ir sasnieguši noteiktu apkārtmēru 1,3 m augstumā: ozoli – 4 m, liepas – 3,5 m, kļavas – 3,5, bērzi – 3 m, lapegles – 3,2 m, priedes – 2,5 m, papeles – 5 m, vītoli – 4,5 m, tūjas – 1,5 m, baltās robīnijas – 1,9 m. DAP apkopo informāciju arī par potenciālajiem dižkokiem – tiem, kuriem līdz dižkoka apkārtmēram pietrūkst 10% vai mazāk. Piemēram, kā potenciāli dižkoki tiek reģistrēti ozoli ar apkārtmēru no 3,6 m un liepas ar apkārtmēru no 3,15 m.
 
Ziņojot par dižkoku, jānorāda koka suga, apkārtmērs 1,3 m augstumā un atrašanās vieta. Novērojumus var iesniegt, rakstot uz e-pastu: infocentrs@mersrags.lv, zvanot pa tālruni 26678815 (Inga Hartika).
 
Pēc ziņojumu apkopošanas DAP darbinieks kopā ar Mērsraga Informācijas centru kokus apsekos, uzmērīs stumbra apkārtmēru, koka augstumu un vainaga platumu, aprakstīs koka veselības stāvokli un kokā mītošās aizsargājamās sugas. Iegūtie dati par katru koku tiks reģistrēti Mērsraga novada mājaslapā.

Precīza informācija par datumiem, kuros tiks veikta dižkoku mērīšana, vēl tiks publicēta.

Inga Hartika,

Mērsraga Informācijas centrs

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma